Hippson

7 maj, 2020
By Pär Johansson Hippson, Nyheter

7 goda råd om hästköpet går fel

Att köpa häst ska vara det mest fantastiska Du gör i Ditt liv, däremot kan hästköpet ibland gå fel.

 1. Reklamera. Du måste så fort Du upptäcker att Du är missnöjd ta en kontakt med säljaren och förklara varför Du är missnöjd och vad Du vill att säljaren ska göra åt detta. Du kan t.ex. berätta att Du är missnöjd för att hästen har en lös benbit och att Du vill att säljaren ska operera ut denna på säljarens bekostnad. Om Du missar att klaga, eller klagar för sent, kan Du helt förlora Din rätt att få kompensation av säljaren.

2. Dokumentera. Det är Du som ska visa att det är fel på hästen och att detta fel fanns redan när säljaren hade hästen och det gör Du genom att dokumentera felet. Är det så att hästen är halt så filma när den haltar, har den röntgenförändring se till att visa bilderna på plåtarna för säljaren osv. Om Du inte kan visa exakt vad som är felet är det risk att Du står utan kompensation.

3. Utred. Låt veterinär eller annan kunnig person (detta kan ju vara olika beroende på vari felet består) undersöka och utreda felet. Det är Du som köpare som ska visa om det här felet är övergående eller bestående. Det är köparen som har ett ansvar att presentera tillräckligt med utredning för att en domstol ska förstå att om hästen har ett fel som kan åtgärdas (avhjälpande) eller om hästen har ett bestående fel som ger rätt att häva köpet.

4. Läs kontraktet. Det kan låta enkelt, det är däremot viktigt att se vad Ni parter faktiskt har avtalat om. Har Du köpt hästen som en tävlingshäst i hoppning kan Du ställa mycket högre krav på hästen än om Du köpt en promenadhäst till exempel.

5. Titta i annonsen. Hur har säljaren marknadsfört hästen och vad har utlovats i annonsen? Innehållet i annonsen kan fylla ut ett mindre bra kontrakt och kan hjälpa Dig att samla bevisning om att hästen inte är i avtalat skick.

6. Begränsa kostnaderna. Om det blir en tvist och Du inte kan använda hästen som tänkt är det viktigt att Du tänker på att begränsa hästens kostnader. Det är inte säkert att Du får ersättning för alla kostnader för hästens uppehälle om Du inte är försiktig med utgifterna. Om hästen bara får gå i hage i avvaktan på att tvisten reds ut behöver den kanske inte skor om den klarar att gå barfota. Hästen som bara vilar kanske inte behöver stå i box utan kan gå på lösdrift. Detta passar inte alla hästar, däremot är det viktigt att Du som köpare tänker över hur kostnaderna kan begränsas och att Du kan motivera de kostnader som blir kvar.

7. Försök hitta lösningar. Inte minst för hästens skull är det viktigt att Du försöker att hitta lösningar på den uppkomna situationen. Även om Du känner Dig lurad kan det vara bättre att ta emot mindre ersättning, än att tvista i domstol under en lång tid som resulterar med höga kostnader.

Det bästa är självklart att förebygga tvister genom att undersöka både häst och säljare innan Du slår till. Om det ändå går fel och Ni inte hittar lösningar, anlita en advokat som kan hästjuridik, ofta kan Du få hjälp med kostnaderna via Din hemförsäkring.

 

// Advokat Eva Johansson

23 april, 2020
By Pär Johansson Blogg, Hippson, Nyheter

Vad händer om hästen skadar sig under sommarbetet och vem står för kostnaden, hästägaren eller betesupplåtaren?

Nu är det snart dags för sommarbete!

Tänk efter innan, så det blir ett bra sommarbete både för hästen, hästägaren och betesupplåtaren!

Nu ser jag många annonser med folk som söker sommarbete till sina hästar, men också annonser från de som erbjuder bete. Sommaren är en härlig tid med lite lagom paus för både häst och ryttare; men det kan gå fel.

Tänk på att reglera vad som gäller när hästen är på bete. Saker som: vem har ansvaret för tillsynen och hur mycket tillsyn ingår, måste regleras. Även frågor som vad händer om hästen skadar sig på sommarbetet? Vem får ringa veterinär och vem står för kostnaden? Vad händer om betet inte räcker?  Vem bedömer om betet är för dåligt och vem ombesörjer och bekostar ev. tilläggsfordring?

Vad händer om hästen gör sönder staketet eller blir jagad av kompisarna så att det inte fungerar med betet? Måste hästen vara avmaskad, eller ha ett färskt träckprov för att få komma till betet? Vad händer om hästägaren inte betalar eller om ägaren inte hämtar sin häst när betesperioden är slut. Det är tyvärr inte helt ovanligt med ”dumpade” hästar som den som har betet får ta hand om och ibland ta kostnaden för att ta bort. 

Frågorna är många och ovanstående är endast exempel på frågor som kan uppstå. Jag önskar att hästägaren och beteshavaren pratar igenom dessa frågor innan man träffar avtal om sommarbete. Det ska vara tydligt vem som har ansvar för vad, vem som får besluta om vad och hur man ska agera om det händer någon olycka.

Vi har tagit fram standardavtal runt sommarbete. Ni kan ladda ner dessa gratis från vår hemsida, via den här länken. https://www.centrumadvokaterna.se/wp-content/uploads/2019/09/OK-Avtal-sommarbete.pdf?pdf=sommarbete

Ett standardavtal reglerar självklart inte alla frågor som kan uppkomma, men de ger en bra grund att stå på och uppmärksammar parterna på de frågor som bör regleras. Om Ni önskar kan Ni beställa avtalen i utskrivet format, med snyggt omslag. Priset, inkl. porto, är endast 50 kr för 2 avtal. Under april och maj bjuder vi i så fall också på en mankam till hästen.

Tänk efter innan Ni träffar avtal om sommarbete så blir förhoppningsvis sommaren helt underbar både för häst och hästägare.

 

// Advokat Eva Johansson 

4 februari, 2020
By Emmy Johansson Blogg, Hippson

Vad händer med Din häst när Du dör?

En häst kan leva länge och en häst kräver både vård och pengar kontinuerligt, så Ni som har häst bör fundera runt hur hästen ska hanteras när Ni går bort. Tänk på att man inte alltid dör av ålderdom, utan att det kan bero på plötsligt sjukdomsfall eller en olycka. Vad ska hända med hästen? Ska den säljas? Avlivas? Tillfalla bästa väninnan? Eller ja, vad ska hända. Om Du inte gör något alls har lagstiftaren bestämt att en häst ska behandlas som ”sak”, d.v.s. på samma sätt som t.ex. en bil. Enligt lagen ärver släktingarna fram till kusinerna som blir utan arv.

Fördelningen av arvet, inkl. hästen, blir klart när bouppteckningen, som ska upprättas inom 3 månader från dödsfallet, är registrerad och alla dödsbodelägare enats om fördelningen av egendomen genom ett arvskifte. Kan de inte enas om fördelningen kan det behövas en boutredningsman som bestämmer hur fördelningen ska ske. Dennes beslut kan sen överklagas till tingsrätten och den här processen tar vanligen flera år.

Vad händer då med hästen under tiden? Lagen säger att dödsbodelägarna ska förvalta dödsboet gemensamt och att beslut som rör dödsboet ska vara eniga. Detta betyder att huvudregeln är att de ska hjälpas åt att ta hand om hästen och fatta beslut runt denna gemensamt. Detta kan vara extremt opraktiskt om det finns flera dödsbodelägare, speciellt om de inte är kunniga inom området häst.

Det finns undantag från huvudregeln ovan om det rör sig om brådskande beslut som inte kan skjutas upp. Då får någon av de som står den avlidne nära vidta de brådskande åtgärderna på egen hand. Detta gäller t.ex. åtgärder som inte kan vänta, t.ex. att ta hand om djur och ge dem mat, vattna blommorna och tömma kylen/frysen, om det inte finns make/maka eller sambo som sköter om detta. Men en häst kräver inte bara, som t.ex. en katt eller en fågel, lite mat för att vara nöjd. Hästen kostar stora pengar i stallhyra och kräver motion, in- och utsläpp, hovslagare, vaccinationer, försäkringar och annat som kostar en hel del pengar. Kostnaderna för hålla hästen kan lätt ”tömma” ett dödsbo på pengar. Om ingen av dödsbodelägarna kan ta hand om hästen måste man kanske stalla in den med full service och skötsel och detta kostar ansenliga summor varje månad.

Det viktigt att fundera på vad som ska hända med hästen. Vad som är bäst för hästen är självklart individuellt utifrån både personen och hästen. Är hästen gammal och har varit hos sin ägare länge kanske det inte är lämpligt att flytta den utan bättre att den får galoppera på de evigt gröna ängarna. Är det en ung tävlingshäst kanske den kan lämnas till ett försäljningsstall för att få ny ägare. Är det så att bästa väninnan ska ha hästen trots att hon inte är dödsbodelägare, då behövs ett testamente. Du får testamentera bort hästen så länge det inte kränker någons laglott. I ett testamente kan Du också avsätta en summa pengar till hästens framtida vård. Genom testamentet får anhöriga veta vad Du vill och chansen ökar att Du får respekt för viljan. Vet anhöriga inte om Din vilja tvingas de till snabba beslut, som kanske inte är de Du önskat.

Tänk även på vad som händer om Du skadas allvarligt i en olycka och inte kan ta hand om hästen på många månader. Kanske blir Du nedsövd på ett sjukhus under en ansenlig tid utan förmåga att kommunicera med omvärlden. I dessa fall kan en framtidsfullmakt hjälpa till. När man upprättar en sådan utser man någon som ska ta hand om de beslut som behövs under tiden man själv inte är kapabel. Man utser då någon som man själv litar på. Ofta är denne någon släkt eller nära vän. Här lämnar Du instruktioner om vad som ska ske, och dessa instruktioner kan kompletteras muntligen. I fullmakten anges när den ska börja gälla och vem som får fatta de viktiga besluten. Om det inte finns en framtidsfullmakt kan staten utse en god man eller en förvaltare som fattar de beslut som behövs, men denne känner inte till Dig och vet inget om hur Du önskat, vilket gör att en framtidsfullmakt är mycket bättre.

Mitt råd är att Du dels skriver ett testamente där Du tydligt anger vad som ska hända med hästen/hästarna om Du dör dels att Du skriver en framtidsfullmakt där Du utser någon Du litar på att fatta kloka beslut om Du själv blir oförmögen. Nästa råd är att Du pratar med Dina nära och kära och upplyser dem om hur Du vill ha det. Det är mycket större chans att Du får det som Du vill om Du är tydlig mot Dina nära runt hur Du önskar det hela, men tänk på att dessa samtal inte är juridiskt bindande. De dokument som hjälper Dig juridiskt är testamente och framtidsfullmakt.

Vad är då kostnaden för att upprätta dessa handlingar? Det går inte att säkert säga kostnaden utan att veta förutsättningarna i just Ditt fall, men det rör sig sällan om mer än ett par tre timmars arbete per första dokumentet och troligen inte mer än någon timme för tillkommande handlingar.

Tänk på att detta är handlingar Du inte bör upprätta själv. Den dagen de ska nyttjas måste de vara skrivna på ett korrekt sätt som inte går att ifrågasätta. Du är borta eller oförmögen och Du kan inte rätta till ev. tolkningsbrister genom att svara på frågor.

Dröj inte med att upprätta nödvändiga handlingar, om Du dröjer kan det vara för sent och vad händer då med hästen?

 

//Advokat Eva Johansson

 

Telefonnummer; 020-30 14 30                             Info@centrumadvokaterna.se

24 januari, 2020
By Emmy Johansson Hippson, Nyheter

Advokat Eva Johansson, specialist på hästjuridik

Har du hamnat i tvist gällande en häst? Advokat Eva Johansson är specialist inom hästjuridik.

1 februari, 2019
By centrum advokaterna Blogg, Hippson

Fråga: Ponnyn jag köpt till barnbarnen busar och slänger av när jag inte är närvarande, är detta ett dolt fel?

Svar:

Det här med humör och temperament på en ponny eller häst är väldigt svårt. Jag utgår ifrån att ponnyn inte visade sådana tendenser under provridningen eftersom Du säkert var med då. Jag utgår också ifrån att Du låtit veterinär undersöka ponnyn för att säkerställa att den inte har någon smärta som framkallar det här beteendet.

Nästa sak att undersöka är vad som står i avtalet. Garanterar säljaren att ponnyn kan hanteras av små barn utan att vuxen är med kan det röra sig om en brist i utfästelserna, men det är sällan kontrakten är så bra skrivna, i stället står det bara att ponnyn ska användas som barnponny och det är inte tillräckligt specifikt; den är en barnponny när Du är med. Säljaren kommer förmodligen att säga att den inte gjort så hos dem och det är Du som ska motbevisa detta samt visa på att det här beteendet inte kommer av oskicklig hantering hos Er.

Det är oerhört svårt att få framgång med en reklamation som innefattar en hästs eller ponnys humör. Min rekommendation är i stället att Ni undersöker dessa saker i samband med provridningen genom att låta något barn följa med och rida ponnyn utan att Ni är i närheten.

Svaret på frågan är att det juridiskt kan vara ett dolt fel om ponnyn eller hästen har ett humör som gör att den inte kan användas för tänkt ändamål, men i praktiken är det oerhört svårt att få rätt här. Råden blir att undersöka noga innan köp och att skriva ett bra kontrakt där det i vart fall står att syftet med köpet är att barnbarnen ska kunna rida och hantera hästen/ponnyn själva. Har Ni undersökt noga och ett bra kontrakt kan Ni få rätt i en process, men man måste minnas att det är svårt att få rätt.

/Advokat Eva Johansson

10 juli, 2018
By centrum advokaterna Hippson

10 goda råd till Dig som ska köpa häst

Många köper häst under våren och sommaren. Hästadvokaten Eva Johansson har sammanställt 10 tips för en lyckad och trygg hästaffär.

 1. Läs annonsen noga och spara den. Annonsen kan bli viktig för att visa vad säljaren utlovat runt hästen.
 2. Titta på TDB och kontrollera att hästens tävlingsresultat stämmer överens med det som uppges i annonsen.
 3. Provrid hästen och dokumentera gärna provridningen med hjälp av film. Ta gärna med Din tränare eller en kompis.
 4. Om möjligt provrid mer än en gång och be att själv få ta in hästen från hagen, göra den klar i stallet osv. allt för att undersöka hur hästen är till temperament och i hantering. Om lastning är viktig för Dig, pröva att lasta hästen innan köp.
 5. Låt en veterinär som Du litar på och välja undersöka hästen noga före köpet. Om hästen kostar upp till ca 50 000 kronor räcker det med en gårdsbesiktning, i intervallet upp till ca 100 000 kronor är det lämpligt med en besiktning på klinik. Kostar hästen mer än 100 000 kronor bör Du inkludera dopingprov och röntgen.
 6. Fråga säljaren om hästens skadehistorik och se till att få svaret nedskrivet eller inskrivet i köpeavtalet. Be att få tala med den veterinär som behandlat hästen.
 7. Be att få en fullmakt så att Du kan kontakta säljarens försäkringsbolag och få ut den fullständiga försäkringshistoriken för hästen.
 8. Se till att få med hästens pass vid köpet och kontroller så att säljaren verkligen står som ägare till hästen.
 9. Byt häst mot pengar, betala aldrig i förväg.
 10. Skriv ett bra avtal och undvik att låta säljaren friskriva sig från dolda fel, acceptera inte heller att ev. tvist ska avgöras av skiljenämnd, det blir som regel för dyrt. Se till att det korrekta priset står i kontraktet, liksom vad hästen ska användas till framöver och vad den använts till så här långt. Av avtalet ska det framgå om säljaren är privatperson eller näringsidkare.

Till sist: Lycka till och ha nöje av Din nya häst!

/Advokat Eva Johansson

3 maj, 2018
By Pär Johansson Hippson

HIPPSON Nr 1, 2018 – Hur länge kan jag vänta med att reklamera hästen jag inte är nöjd med?

 

Hur länge kan jag vänta med att reklamera hästen jag inte är nöjd med?

När Du köper häst av någon som driver hästföretag är Du som köpare mer skyddad eftersom det är konsumentköplagen som ska användas i händelse av tvist. Trots att Du är mer skyddad än om Du köper av en privatperson finns det några saker Du bör göra innan Du köper en häst, allt för att undvika att hamna i en framtida tvist.

 • Undersök så att säljaren verkligen har ett företag, lättast genom att kontrollera på internet t.ex. www.allabolag.se, se till att det finns F-skattsedel och att företaget är registrerat för moms.
 • Googla säljarens namn så ser Du om tidigare kunder varit i huvudsak nöjda eller inte. Tänk på att en enstaka missnöjd köpare inte betyder att Du ska avstå från affären, men om det är många som varit missnöjda bör Du tänka över köpet noga.
 • Kräv ett skriftligt kontrakt där säljare, köpare och häst framgår, samt hästens pris och att konsumentköplagen ska tillämpas. Där bör även stå vilken utbildningsståndpunkt hästen har samt hur det är tänkt att den ska användas i framtiden. Om det lämnas några garantier ska dessa finnas med i kontraktet.
 • Gör en ordentlig besiktning av hästen före köpet och var själv närvarande vid denna. Följande tumregler gäller: För hästar i prisklassen upp till 50 000 kronor räcker en ”gårdsbesiktning”, för hästar mellan 50 000 och 100 000 kronor bör man göra en ”klinikbesiktning” och för hästar över 100 000 kronor bör besiktningen kompletteras med röntgen.
 • Provrid gärna hästen flera gånger och filma provridningen.
 • Undersök hästens tävlingsresultat i TDB och om hästen ska användas för avel titta på BLUP för att se hur ev. tidigare avkommor blivit bedömda och hur hästen själv har gjort ifrån sig vid ev. premieringar, kvalité osv.
 • Acceptera INTE bytesrätt på hästen. Bytesrätt är något som många hästhandlare erbjuder och som är ett recept för att få en tvist om Du inte är nöjd med hästen. Hur ska Ni avgöra om den erbjudna byteshästen är likvärdig med den häst Du först köpte? Vad händer om byteshästen är billigare? Behöver Du köpa en häst till för att få ”tillbaka” mellanskillnaden eller hur hanteras detta? Vem avgör om byteshästen är ”bra nog” och passar köparen? Nej, detta är för många frågor och för få svar, så rådet är att INTE acceptera detta.
 • Betala inte hästen i förskott; byt häst mot pengar.
 • Avtala om när risken för hästen övergår från säljaren till köparen. Enligt lag är det när sista hoven lämnar marken för att landa på transportens lem, men detta är svårt att tillämpa i praktiken då det händer att hästar kastar sig ur transporten eller skadar sig under lastning. Mitt råd är att om säljaren levererar hästen ska risken övergå när samtliga 4 hovar finns på marken hos köparen och om köparen hämtar hästen övergår risken när hästen är lastad och baklemmen stängd och låst.
 • Se till att föra över säljarens försäkring på Dig som köpare så att Du slipper full karenstid och håll hästen försäkrad för inköpspriset i vart fall första året, det är då det är störst risk att något händer.
Scroll to top