Notarius Publicus

Centrumadvokaterna har tre advokater som är förordnade av Länsstyrelsen i Blekinge som notarius Publicus i Olofströms kommun. Advokat Eva Johansson är förordnad som ordinarie notarius publicus, advokat Per Prené är förordnad som biträdande notarius publicus och advokat Sanne Selman är förordnad som andre biträdande notarius publicus.

Notarius publicus biträder allmänheten bl.a. med att bestyrka namnunderskrifter, avskrifter eller andra uppgifter om innehåll i handlingar. Nedan följer information som kan vara bra att veta om Du behöver hjälp av notarius publicus.

Mottagning
Notarius publicus har mottagning på kontoret i Olofström helgfria vardagar efter tidsbokning. Efter överenskommelse kan även andra lösningar komma i fråga. Vi ser helst att Ni ringer någon dag i förväg för att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa Er.


Formkrav
När det gäller fullmakter eller liknande handlingar som kräver undertecknande är det själva undertecknandet som skall bestyrkas, det är då viktigt att den som ska skriva under gör det i närvaro av notarius publicus för att en bestyrkning ska kunna ske.

När Du besöker notarius publicus måste Du alltid ha med Dig en giltig svensk legitimationshandling eller ett internationellt pass så vi vet vem det är som undertecknar handlingen. Om Du vill styrka att Du är behörig firmatecknare skall Du ha med Dig ett färskt utdrag från bolagsverket.

Det är också viktigt att Du vet vilken typ av bestyrkning eller legalisering som Du behöver. Olika länder har olika syn på hur en bestyrkning skall se ut och vi vet som regel inte vad som krävs i just Ditt fall.

Apostille
Ett apostille är en speciell typ av legalisering som följer riktlinjerna i en internationell konvention (Haagkonventionen av den 5 oktober 1961).
Om det krävs kan vi genomföra både bestyrkning och apostille. Ange då redan i samband med tidsbokningen om apostille krävs.


Handläggning
Som huvudregel kan en bestyrkning, efter tidsbokning, genomföras medan Du väntar, normalt mellan 15 och 30 minuter. Om Du behöver både bestyrkning och apostille kan det ibland ta någon eller några dagar innan Du kan få den färdiga handlingen. Om Du bokar tid några dagar i förväg och särskilt anger att Du behöver både bestyrkning och apostille brukar även detta gå att ordna medan Du väntar.


Priser
Notarius publicus har rätt att ta ut skälig ersättning för sitt arbete. Vår prislista följer nedan:

 

En grundbestyrkning                                                                           400: – inkl moms

Ytterligare bestyrkning som har samband med den första         125: -/st. inkl moms

Apostille                                                                                                  350: – inkl moms

Vid andra typer av ärenden bestäms pris beroende på ärendets art och omfattning. Prisuppgift kan lämnas i förväg vid förfrågan. Förrättningar på annan plats debiteras normalt sett per timme.

Alla priser är inklusive mervärdesskatt. Vänligen observera att vi inte tar emot konto- eller kreditkort. Endast kontant- eller Swish-betalning gäller.

Bankgiro: 5590-0229

Swish: 123 155 54 73

Vanliga frågor kring Notarius Publicus

Kan Ni göra både bestyrkning och apostille?

Ja. Centrumadvokaterna har tre advokater med individuella förordnanden som Notarius Publicus från Länsstyrelsen. Det innebär att vi kan göra apostille på varandras bestyrkningar. Om Du behöver både en grundbestyrkning och ett apostille ska Du säga till om detta när Du bokar Din tid eftersom båda två Notarius Publicus behöver vara på plats samtidigt om Du ska kunna få Din handling medan Du väntar.

Kan Ni göra apostille på ett personbevis?

Ja. Om personbeviset har en stämpel från skatteverket och är underskrivet av en handläggare kan vi utfärda apostille direkt på denna handling. Annars kan vi göra en grundbestyrkning på personbeviset som sedan en annan Notarius Publicus gör ett apostille på. Detta är dock dyrare och det är inte heller säkert att detta accepteras av den utländska myndigheten.

Kan Ni bestyrka en kopia?

Den handling som bestyrks måste vara i original men vi kan bestyrka en kopia genom att intyga att den överensstämmer med originalhandlingen. Ta i så fall med Dig originalhandlingen till oss. Du behöver inte göra egna kopior eftersom vi gör bestyrkningen på en kopia som vi tagit själva.

På vilket språk gör Ni bestyrkningen?

Som regel gör vi bestyrkningar på engelska. Advokat Per Prené kan göra bestyrkningar på tyska. Självfallet kan vi också göra bestyrkningar på svenska om detta önskas, informera då särskilt om att Du vill detta. Apostille får enbart upprättas på engelska, franska och det utfärdande landets språk, d.v.s. svenska. Centrumadvokaterna utfärdar dock inte apostille på franska.

Kan Ni hjälpa mig skriva en fullmakt?

Som Notarius Publicus får vi inte upprätta en handling som vi sedan bestyrker. Centrumadvokaterna har dock advokater och jurister som inte är förordnade som Notarius Publicus som kan hjälpa till med att upprätta handlingar som Notarius Publicus sedan kan göra en bestyrkning på.
Detta blir dock ett vanligt juridiskt ärende som betalas separat och efter en annan prislista än själva bestyrkningen. Tänk också på att vi inte är specialister på andra länders rättssystem, en handling som upprättas utifrån svensk rätt kanske inte är giltig i det land där den ska användas.

Behöver handlingen som ska bestyrkas vara översatt till svenska?

Nej, som regel är det endast Din underskrift som ska bestyrkas. Notarius Publicus behöver inte veta vad som står i handlingen eller vad den ska användas till.  Om Du har en förifylld blankett som ska bestyrkas, t.ex. ett levnadsintyg, så behöver Notarius Publicus kunna bedöma vilka uppgifter den utländska myndigheten vill att man bestyrker, därför måste blanketten, i vart fall delvis, vara författad på svenska eller engelska.

Kan jag skriva under handlingen hemma?

Nej. Om Din namnteckning ska bestyrkas så måste Notarius Publicus se när Du skriver under handlingen. Du kan fylla i alla andra uppgifter hemma men själva undertecknandet och, i förekommande fall, placering av fingeravtryck, måste ske på vårt kontor.

Måste jag komma personligen till kontoret?

Det beror på vad som ska bestyrkas. Om Din underskrift eller Din identitet ska bestyrkas så måste Du komma till kontoret. Likaså om Du behöver ett levnadsintyg. Om det är en handlings eller kopias äkthet som ska bestyrkas behöver Du som regel inte komma in personligen, däremot måste Notarius Publicus se originalhandlingen. Apostille kan alltid göras utan personlig inställelse.

Vad behöver jag ha med mig?

Du behöver ha med Dig den handling som ska bestyrkas, undantaget då kopiors korrekthet ska bestyrkas, då behöver Du ha med Dig originalet så gör vi kopian. Du behöver också som regel ha en giltig legitimation med Dig. Som giltig legitimation gäller svenskt körkort, svenskt internationellt ID-kort och svenskt eller utländskt pass.

Om Du ska underteckna som firmatecknare för ett bolag behöver Du även ha med Dig ett utdrag från bolagsregistret som visar att Du har behörighet att teckna bolagets firma. Om Du ska ha ett apostille behöver Du bara ha med Dig grundhandlingen i original.

Vilka ID-handlingar kan jag använda för att identifiera mig?

Ett giltigt svenskt körkort, svenskt internationellt ID-kort eller svenskt eller utländskt pass. I undantagsfall kan andra EU-länders nationella identitetskort accepteras, om det t.ex. framgår av handlingen som ska bestyrkas att detta accepteras av mottagaren.

Vet Ni vilken bestyrkning som behövs?

Vi kan ibland ha en generell uppfattning om vilken typ av bestyrkning som vissa länder brukar efterfråga men vi kan aldrig säkert säga hur just Din bestyrkning ska utformas för att accepterad av mottagaren. Du måste alltid fråga mottagaren vad det är som ska bestyrkas och hur de vill att bestyrkningen ska se ut.

Utformningen av apostille följer av en internationell konvention som tydligt reglerar hur bestyrkningen ska se ut, så om Du behöver ett apostille så behöver Du inte ta reda på hur det ska se ut.

Hur lång tid tar det att få en tid för en bestyrkning?

På Centrumadvokaterna har vi tre advokater som är förordnade som Notarius Publicus för att kunna erbjuda en så god service som möjligt. Notarius Publicus-bestyrkningar är dock bara en mindre del av advokaternas arbete och det är därför inte säkert att en Notarius Publicus finns på plats om Du kommer oanmäld till kontoret.

För att kunna hjälpa Dig på bästa sätt rekommenderar i därför att Du ringer och bokar en tid i förväg. Ofta kan vi erbjuda en tid inom någon eller några dagar. Om Du behöver både en grundbestyrkning och ett apostille kan det ta ytterligare någon dag eftersom dessa måste göras av två olika Notarius Publicus.

Under semestertid kan det dröja något längre innan vi kan erbjuda en tid och det är inte säkert att vi kan göra både grundbestyrkning och apostille. Vår ambition är alla tre Notarius Publicus inte ska ha semester samtidigt.

Vad kostar det?

En bestyrkning kostar 350 kr inklusive moms. Ett apostille kostar 300 kr. Om Du behöver ytterligare bestyrkningar eller apostille som har samband med den första kostar detta 100 kr ytterligare per bestyrkning.

Vid mer komplicerade bestyrkningar tar vi betalt för nedlagd tid enligt en timtaxa om 1 755 kr/timme.

Från och med 1 mars gäller dessa priser på Notarius Publicus

NP 400 kr, ink. Moms
Apostille 350 kr, ink. Moms
Ytterligare bestyrkning 125 kr, ink. Moms

Hur kan jag betala?

Du kan betala kontant eller med swish, dock inte med kort. Företagskunder kan betala mot faktura.

Scroll to top