Notarius Publicus

Centrumadvokaterna har tre advokater som är förordnade av Länsstyrelsen i Blekinge som notarius Publicus i Olofströms kommun. Advokat Eva Johansson är förordnad som ordinarie notarius publicus, advokat Per Prené är förordnad som biträdande notarius publicus och advokat Sanne Selman är förordnad som andre biträdande notarius publicus.

Notarius publicus biträder allmänheten bl.a. med att bestyrka namnunderskrifter, avskrifter eller andra uppgifter om innehåll i handlingar. Nedan följer information som kan vara bra att veta om Du behöver hjälp av notarius publicus.

Mottagning
Notarius publicus har mottagning på kontoret i Olofström helgfria vardagar efter tidsbokning. Efter överenskommelse kan även andra lösningar komma i fråga. Vi ser helst att Ni ringer någon dag i förväg för att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa Er.


Formkrav
När det gäller fullmakter eller liknande handlingar som kräver undertecknande är det själva undertecknandet som skall bestyrkas, det är då viktigt att den som ska skriva under gör det i närvaro av notarius publicus för att en bestyrkning ska kunna ske.

När Du besöker notarius publicus måste Du alltid ha med Dig en giltig svensk legitimationshandling eller ett internationellt pass så vi vet vem det är som undertecknar handlingen. Om Du vill styrka att Du är behörig firmatecknare skall Du ha med Dig ett färskt utdrag från bolagsverket.

Det är också viktigt att Du vet vilken typ av bestyrkning eller legalisering som Du behöver. Olika länder har olika syn på hur en bestyrkning skall se ut och vi vet som regel inte vad som krävs i just Ditt fall.

Apostille
Ett apostille är en speciell typ av legalisering som följer riktlinjerna i en internationell konvention (Haagkonventionen av den 5 oktober 1961).
Om det krävs kan vi genomföra både bestyrkning och apostille. Ange då redan i samband med tidsbokningen om apostille krävs.


Handläggning
Som huvudregel kan en bestyrkning, efter tidsbokning, genomföras medan Du väntar, normalt mellan 15 och 30 minuter. Om Du behöver både bestyrkning och apostille kan det ibland ta någon eller några dagar innan Du kan få den färdiga handlingen. Om Du bokar tid några dagar i förväg och särskilt anger att Du behöver både bestyrkning och apostille brukar även detta gå att ordna medan Du väntar.


Priser
Notarius publicus har rätt att ta ut skälig ersättning för sitt arbete. Vår prislista följer nedan:

 

En grundbestyrkning                                                                           350: –

Ytterligare bestyrkning som har samband med den första         100: -/st.

Apostille                                                                                                  300: –

Vid andra typer av ärenden bestäms pris beroende på ärendets art och omfattning. Prisuppgift kan lämnas i förväg vid förfrågan. Förrättningar på annan plats debiteras normalt sett per timme.

Alla priser är inklusive mervärdesskatt. Vänligen observera att vi inte tar emot konto- eller kreditkort. Endast kontant- eller Swish-betalning gäller.

Bankgiro: 5590-0229

Swish: 123 155 54 73

Scroll to top