Brottmål

Vi hjälper både den som är misstänkt för brott och den som är utsatt för brott.

Misstänkt för brott


Som misstänkt för brott har Du vissa rättigheter. Du har alltid rätt att få ha en advokat med Dig vid förhör och Du har alltid rätt att få tala med Din advokat i enrum utan att någon annan lyssnar. Om advokaten betalas av staten eller inte beror på många saker bl.a. allvarlighetsgraden av brottet som Du är misstänkt för, Dina ekonomiska förutsättningar och om Du senare blir dömd eller friad för brottet.

Du som är misstänkt för brott bör alltid resonera om ärendet med en advokat som sysslar med brottmål innan Du uttalar Dig inför polisen eller domstolen.

centrumadvokaterna-brottmal-offentlig-forsvarare

Tänk på att Du som misstänkt inte har någon skyldighet att uttala Dig, det är som huvudregel åklagaren som ska visa att ett brott är begånget och vem som begått det, det är inte den misstänkte som ska bevisa sin oskuld.

Det är viktigt för den brottsmisstänkte att tänka igenom vad som berättas för polisen eftersom detta kan användas som bevis i senare läge. Det ser sällan bra ut att säga en sak till polisen och en annan sak vid rättegången.

Försvararen kan även hjälpa till att påverka den påföljd som döms ut. Det finns många påföljder att välja på såsom villkorlig dom, skyddstillsyn, olika vårdpåföljder, fängelse och vissa kombinationsmöjligheter.

Om Du är misstänkt för brott och behöver ett bra försvar är Du välkommen att höra av Dig till någon av våra advokater. Vi hjälper Dig till ett bra försvar.

Utsatt för brott

Om Du blivit utsatt för ett brott är det samhällets uppgift att straffa den som utfört den brottsliga handlingen, detta är inte den utsattes uppgift, även om denna behöver hjälpa till genom att berätta vad som hänt.

Om man blivit utsatt för ett allvarligt brott kan man få ett målsägandebiträde utsett av rätten. Detta är en advokat eller erfaren biträdande jurist som dels kan vara ett stöd under polisförhören dels hjälper till med skadeståndsfrågorna. Detta biträde bekostas av staten.

Om Du redan har ett ombud som Du känner förtroende för kan Du be rätten om att få just detta ombud, i annat fall utser rätten någon som de tycker är lämplig.

Skadeståndet kan bestå av ersättning för sveda och värk (alltså lidande), ersättning för den kränkning som det är att bli utsatt för brott, ersättning för sakskada, t.ex. förstörda kläder och förlorad arbetsinkomst.

centrumadvokaterna-brottmal-utsatt-for-brott

Målsägandebiträdet har till uppgift att förklara för Dig hur processen går till, hjälpa Dig att räkna ut vilken ersättning Du är berättigad till och kan även hjälpa till med att t.ex. begära lyckta dörrar vid förhandlingen i rätten.

Ett målsägandebiträde kan även begära medhörning i rätten vilket betyder att den utsatte inte behöver titta på gärningsmannen när han/hon lämnar sin berättelse. Observera dock att den som är misstänkt för brottet alltid måste få veta vad målsäganden berättat.

Om Du blivit utsatt för en brottslig handling är Du välkommen att kontakta oss, så skall vi se vad vi kan göra för att hjälpa Dig.

Vanliga frågor:

Har jag rätt till en advokat om jag är misstänkt för brott och inte har ekonomisk möjlighet att betala själv?

Både internationell och svensk lag stadgar att den som är misstänkt för brott i de allra flesta fall har rätt till en offentlig försvarare, alltså en advokat. Det anses vara en mänsklig rättighet att ha en lämplig person som kan föra ens försvarstalan i ett brottmål. Om du är misstänkt för brott kommer du således, om det inte rör sig om mycket ringa brottslighet, få en advokat utsedd till dig. Advokaten för din talan i domstolen och handlar enbart efter dina intressen. I de flesta fallen betalar staten för alla dina advokatkostnader, så du behöver inte oroa dig för att betala dessa själv. Om du har hög inkomst däremot kan domstolen besluta att du ska betala hela eller en del av dina kostnader för försvaret själv.

Du har möjlighet att själv önska vem som ska försvara dig. Om du känner en duktig advokat är det därför bra om du säger detta till polisen så snart som möjligt, så kommer de höra sig för med den personen om den har möjlighet att företräda dig.

Har jag rätt till advokat om jag blivit utsatt för brott?

I de flesta fall har du rätt till någon som för din talan i brottmålsprocessen om du är målsägande (dvs. den som brottet riktats mot). Domstolen ska då utse ett målsägandebiträde till dig. Advokater och lämpliga jurister får arbeta som målsägandebiträde. Målsägandebiträdes roll är att biträda dig i processen, bland annat genom att föra din talan om skadestånd när du blivit utsatt för brott. Målsägandebiträdet också en skyldighet att informera dig om vad som händer i processen, besvara alla frågor du kan tänkas ha, och stötta dig i övrigt. Kostnaden för målsägandebiträdet är det staten som betalar.

Scroll to top