konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundets konsumenttvistnämndOm Du anlitar Centrumadvokaterna som privatperson (konsument) och blir missnöjd med den tjänst som vi tillhandahållit ska Du kontakta oss för att vi ska försöka nå en lösning i samförstånd.

Om detta inte lyckas kan Du vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få saken prövad.

Detta måste Du göra inom ett år från att Du först framförde Ditt missnöje till oss. Konsumenttvistnämnden kan nås via sin hemsida: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden eller på adress: Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.

Scroll to top