Verksamhetsområden

Vi är verksamma och har gedigen kompetens inom många områden, men precis som med de flesta har vi våra expertområde. Detta är ett urval av våra verksamhetsområden:

Brottmål

Vi ger Dig som är misstänkt för brott ett bra försvar och hjälper även den som blivit utsatt för brott att få upprättelse.

Familjerätt

Centrumadvokaterna hjälper Dig med vårdnads- och umgängestvister, boendefrågor och underhållsbidrag.

Rättshjälp/Rättsskydd

Vi undersöker om Du berättigas till rättshjälp eller rättskydd och hjälper till med ansökan om detta.

Hästjuridik

Hästjuridik är ganska komplicerat och faktiskt också lite speciellt område. En häst kostar ganska mycket pengar, ofta mer än vad tex. en bil kostar.

Fastighetsrätt

Vi hjälper så väl säljare som köpare med att upprätta juridiskt hållbara avtal innan en fastighetsförsäljning. Det lönar sig att tänka efter före, både för säljaren och köpare.

Migrationsrätt

Vi hjälper Dig som vill söka asyl i Sverige men även Dig som vill få tillstånd att vistas här av annan orsak t.ex. anknytning.

Allmän Civilrätt

Den allmänna civilrätten rör framför allt avtalsrätt och köprätt men även tex. sakrätt samt skuld och fordran.

Arvs- & gåvorätt

När en person har avlidit är man skyldig att upprätta en bouppteckning som skall skickas till skattemyndigheten för registerring.

Skadeståndsrätt

Om man vill få ut ett skadestånd av en privatperson, företag/förening eller myndighet på grund av att man lidit skada eller blivit felaktigt behandlad finns några grundläggande frågor som måste besvaras. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Förvaltningsrätt

Det ryms många olika områden inom denna rubriken. Det kan vara alltifrån att barn omhändertas enligt lagstiftning om LVU till att djur omhändertas enligt djurskyddslagen.

Notarius Publicus

Notarius publicus betyder offentlig sekreterare. Notarius publicus uppgifter är att bistå med bestyrkningar och internationella stämplar.

Scroll to top