Fastighetsrätt

Att köpa hus är vanligen den största investering en person gör i sitt liv. Det lönar sig att tänka efter före, både för säljare och köpare.

Som säljare har man en långtgående upplysningsskyldighet, vilket innebär att man måste upplysa om de fel och brister på fastigheten som man känner till. Som köpare har man en väldigt långtgående undersökningsskyldighet på det objekt man köper. En köpare måste väldigt noga undersöka fastigheten och även t.ex. vilka rättigheter fastigheten är belastad med (t.ex. servitut). Det är ofta klokt att ta hjälp av en kunnig besiktningsman (som är seriös och har en bra försäkring). Denna person hjälper köparen att undersöka fastigheten innan köpet så att köparen vet vad det är man köper.

Allt som kunde upptäckts vid en normalt nogrann besiktning före köpet får inte åberopas mot säljaren i senare läge.

Om fastigheten har fel som säljaren känt till men inte berättat om, eller om den har fel som köparen inte kunnat hitta vid en normalt aktsam besiktning, kan köparen ställa ekonomiska krav till säljaren. Kravet skall omfatta den prissäkning som varit motiverad om köparen känt till felaktigheten när fastigheten köptes.

Vi hjälper så väl säljare som köpare med att upprätta juridiskt hållbara avtal innan en fastighetsförsäljning, men målet att parterna skall slippa träffas i rätten senare. Om det uppstår tvist biträder vi även parterna vid förhandlingar med andra sidan samt vid förhandling i rätten.

Många gånger är fastighetsmål komplicerade och rör stora pengar. Detta gör att vi ofta samarbetar med egna sakkunniga på området för att vara så säkra som möjligt på att våra bedömningar håller och för att vi på bästa sätt skall hjälpa våra klienter att få rätt.

Scroll to top