1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
modal close image
modal header

Vad är en framtidsfullmakt?

Tanken med en framtidsfullmakt är att Du kan utse en person som tar hand om Dina angelägenheter om Du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande. Framtidsfullmakten kan gälla både för personliga och ekonomiska angelägenheter.

Läs mer på vår hemsida här 

modal header

Framtidsfullmakt på köpet!

Boka tid hos oss för upprättande av testamente, så får Du en framtidsfullmakt på köpet. Ange kod julklapp 2 decembervid bokningen.

centrumadvokaterna-julklapp

modal header

Pengar kan tvättas genom Din swish

Penningtvätt är precis vad det låter som, svarta olagliga pengar ”tvättas” för att se ut som att de är tjänade på ett lagligt vis. Penningtvätt har en tämligen hård straffskala, upp till två års fängelse varför man alltid bör tänka efter en extra gång innan man accepterar att exempelvis ta ut pengar åt någon eller att man swishar till en person i utbyte mot kontanter.

Läs mer på vår hemsida här  

modal header

Vad är ett gåvobrev?

Gåvobrev är en handling där en gåvogivare ger bort något till en gåvotagare. Gåvobrev används främst när någon vill ge bort värdefull fast egendom.
För att ett gåvobrev ska bli giltigt måste man följa det regelverk som finns och i vissa fall registrera gåvobrevet hos Skatteverket.

När Du har fått tillbaka det registrerade gåvobrevet från Skatteverket, ska Du skicka in gåvobrevet tillsammans med ansökan om lagfartsändring till Lantmäteriet vid gåva av fastighet.

modal header

Julklapp!

Bokar Du tid för upprättande av samboavtal eller äktenskapsförord så får Du 15 minuters gratis rådgivning. Gäller endast idag!

Ange kod julklapp 5 december vid bokningen.

Mötet behöver inte ske den 5 dec endast bokningen.

centrumadvokaterna-julklapp

modal header

Tävling!

Vad är skillnaden mellan att bli uppsagd och avskedad?

Du har chansen att vinna 30 minuters kostnadsfri rådgivning.

Gå in på vår Facebook och delta.

https://sv-se.facebook.com/centrumadvokaterna

För att vara med i tävling behöver du göra dessa 3 steg:

-> Svara på frågan i kommentarsfältet
-> Tagga samtidigt en vän som skulle behöva juridisk rådgivning
-> Gilla och dela inlägget

modal header

Kan man begära ut en dom från domstol?

Domar är allmänna handlingar och är som huvudregel offentliga enligt offentlighetsprincipen. Detta innebär att Du ofta kan läsa en dom genom att begära den från den aktuella domstolen som har behandlat målet.

Däremot gör domstolen alltid en sekretessprövning på begärda domar, vilket kan resultera i att vissa uppgifter som tas upp i domen inte kan lämnas ut.

 

modal header

Varför kompanjonsavtal?

Kompanjonsavtal är ett avtal som tecknas mellan de som är delägare i ett aktie- eller handelsbolag.

Syftet med avtalet är att det, redan när man startar företaget, ska finnas regler för delägarna, t.ex. hur man hanterar vinsten, hur man göra om någon vill lämna bolaget, hur bolaget ska värderas i dessa situationer, vad som händer vid osämja mellan delägarna eller till och med om någon av dem avlider.

modal header

Julklapp!

Boka tid hos oss för upprättande av ett kompanjonsavtal idag, så får Du ett äktenskapsförord på köpet.

Ange koden julklapp 9 december när Du bokar.

Du betalar endastför registreringen av äktenskapsförordet.
Mötet behöver inte ske den 9 december endast bokningen.

centrumadvokaterna-julklapp

modal header

Reklamation

När Du som konsument köper en vara av en näringsidkare har Du reklamationsrätt i tre år från det tillfälle Du tog emot varan.

Däremot måste Du reklamera varan till säljaren inom skälig tid från att Du märkte felet. Om Du reklamerar inom 2 månader anses det alltid vara inom skälig tid

modal header

Får SOC ta Ditt barn?

Om Du som vårdnadshavare av någon anledning inte kan ge Ditt barn den omsorg som denne behöver, eller Ditt barn skadar sig själv genom exempelvis missbruk, kan det bli aktuellt med ett omhändertagande enligt lagen om vård av unga, LVU.

Du som förälder får begränsad rätt att bestämma över Ditt barn. Beslutet utgår från barnets bästa.

Läs mer på vår hemsida här

Välkommen till

Sedan 1999 har vi på Centrumadvokaterna dedikerat oss till juridiska ärenden för privatpersoner och företag inom flera områden, och gått från en liten advokatbyrå till tre kontor med regionens bästa jurister. Vårt mål är att ge dig rätt, och att vara rätt val, för dig och ditt ärende. Välkommen in till oss.

Välkommen till

centrumadvokaterna-bromolla-vaxjo-olofstrom-logo

Sedan 1999 har vi på Centrumadvokaterna dedikerat oss till juridiska ärenden för privatpersoner och företag inom flera områden, och gått från en liten advokatbyrå till tre kontor med regionens bästa jurister. Vårt mål är att ge dig rätt, och att vara rätt val, för dig och ditt ärende. Välkommen in till oss.

Förebygg innan
tvisten uppstår

Med hjärtat lokalt och sinne för detaljer är Centrumadvokaterna din advokatbyrå i Olofström, Bromölla och Växjö.
Våra fyra advokater och fem jurister företräder er i juridiska ärenden inom flera rättsområden. Alltid med bred kompetens, rätt fokus och mångårig erfarenhet. Välkommen till Centrumadvokaterna.
Eva Johansson
Delägare & Advokat
ledamoter_svart
centrumadvokaterna-Eva-Johansson-advokat-olofstrom-bromolla-vaxjo

Verksamhetsområden

Vi är verksamma och har gedigen kompetens inom många områden, men precis som med de flesta har vi våra expertområde. Detta är ett urval av våra:

Brottmål

Vare sig du råkat ut för eller själv är misstänkt för ett brott har vi många års erfarenhet av just brottmål och rättsfrågor.

Familjerätt

Centrumadvokaterna står på din sida i familjerättsliga frågor såsom vårdnadstvister, adoption och boendetvister.

Hästjuridik

Vår grundare Eva är en ledande expert i hästjuridik och hjälper dig med frågor gällande lagar och avtal för hästar.

Rättshjälp/Rättsskydd

Vi undersöker dina rättigheter till finansiering av rättsshjälp och rättsskydd.

Migrationsrätt

Vi har många års erfarenhet av att företräda klienter i dessa ärenden och åtar oss gärna uppdrag som offentligt biträde.

Förvaltningsrätt

Det ryms många olika områden inom denna rubriken. Det kan vara alltifrån att barn omhändertas enligt lagstiftning om LVU till att djur omhändertas enligt djurskyddslagen.

Kontakta oss

Olofström

Östra Storgatan 27, 293 34 Olofström
Tel 0454-30 14 30. Fax 0454-999 18

Växjö

Kungsgatan 13A, 352 31 Växjö
Tel 0470-243 30

Bromölla

Storgatan 38, 295 31 Bromölla
Tel 0456-33 30 09

Välkommen till Centrumadvokaterna


Vi jobbar helst förebyggande eftersom vi anser att nästan alla tvister kan förebyggas om man tydligt klargör vad som gäller innan avtalet ingås. Detta gäller allt från att gifta sig/bli sambo till att köpa fastigheter och bilda bolag. Om tvist redan har uppstått hjälper vi dig med att analysera läget och ger dig råd om hur du skall gå vidare. Ibland kan ett bra råd vara att ta strid, ibland kan ett bra råd vara att söka en förlikning. Ibland kan du hitta nya förslag till lösningar som kan innebära förlikningar som båda parter tjänar på.

Scroll to top