20 november, 2019
Blogg Kommentarer inaktiverade för Rättigheter som misstänkt vid gripande och anhållning

Rättigheter som misstänkt vid gripande och anhållning

I det här inlägget tänkte jag klargöra ett par viktiga rättigheter gällande information man som misstänkt har rätt till om man skulle bli gripen och anhållen.

När någon grips ska den frihetsberövade få besked om de brott som han eller hon är misstänkt för samt grunden för frihetsberövandet.

Med ”brott” menas den konkreta gärningen som den frihetsberövade misstänkts utfört, dvs det räcker inte med en enkel hänvisning till vilket paragraf som åberopas. Den brottsliga gärningen ska beskrivas och individualiseras med uppgifter om tid och plats, hur det gått till och eventuellt uppgifter om vem som blivit utsatt.

Den här informationen ska var och en som grips få utan dröjsmål och på ett språk som denna förstår. Att få detta förklarat och preciserat är en viktig rättighet som följer bland annat av europakonventionens regler. Informationen kan dock vara begränsad eftersom en utredning inte hunnit så långt.

Om man sedermera arresteras följer en ovillkorlig rätt till insyn i de omständigheter som ligger till grund för beslutet. Eftersom rätten till insyn är ovillkorlig får åklagaren inte begränsa information på grund av utredningsskäl eller sekretess. Det innebär att man som arresterad kan få reda på mer uppgifter om varför man anhållits. Dock är det inte en automatisk rättighet. Det krävs att den misstänkte eller dess försvar begär att omständigheterna redovisas.

 

//Advokat Elon Svärd

Scroll to top