Brottmål

Vi hjälper både den som är misstänkt för brott och den som är utsatt för brott.

Misstänkt för brott


Som misstänkt för brott har Du vissa rättigheter. Du har alltid rätt att få ha en advokat med Dig vid förhör och Du har alltid rätt att få tala med Din advokat i enrum utan att någon annan lyssnar. Om advokaten betalas av staten eller inte beror på många saker bl.a. allvarlighetsgraden av brottet som Du är misstänkt för, Dina ekonomiska förutsättningar och om Du senare blir dömd eller friad för brottet.

Du som är misstänkt för brott bör alltid resonera om ärendet med en advokat som sysslar med brottmål innan Du uttalar Dig inför polisen eller domstolen.

centrumadvokaterna-brottmal-offentlig-forsvarare

Tänk på att Du som misstänkt inte har någon skyldighet att uttala Dig, det är som huvudregel åklagaren som ska visa att ett brott är begånget och vem som begått det, det är inte den misstänkte som ska bevisa sin oskuld.

Det är viktigt för den brottsmisstänkte att tänka igenom vad som berättas för polisen eftersom detta kan användas som bevis i senare läge. Det ser sällan bra ut att säga en sak till polisen och en annan sak vid rättegången.

Försvararen kan även hjälpa till att påverka den påföljd som döms ut. Det finns många påföljder att välja på såsom villkorlig dom, skyddstillsyn, olika vårdpåföljder, fängelse och vissa kombinationsmöjligheter.

Om Du är misstänkt för brott och behöver ett bra försvar är Du välkommen att höra av Dig till någon av våra advokater. Vi hjälper Dig till ett bra försvar.

Utsatt för brott

Om Du blivit utsatt för ett brott är det samhällets uppgift att straffa den som utfört den brottsliga handlingen, detta är inte den utsattes uppgift, även om denna behöver hjälpa till genom att berätta vad som hänt.

Om man blivit utsatt för ett allvarligt brott kan man få ett målsägandebiträde utsett av rätten. Detta är en advokat eller erfaren biträdande jurist som dels kan vara ett stöd under polisförhören dels hjälper till med skadeståndsfrågorna. Detta biträde bekostas av staten.

Om Du redan har ett ombud som Du känner förtroende för kan Du be rätten om att få just detta ombud, i annat fall utser rätten någon som de tycker är lämplig.

Skadeståndet kan bestå av ersättning för sveda och värk (alltså lidande), ersättning för den kränkning som det är att bli utsatt för brott, ersättning för sakskada, t.ex. förstörda kläder och förlorad arbetsinkomst.

centrumadvokaterna-brottmal-utsatt-for-brott

Målsägandebiträdet har till uppgift att förklara för Dig hur processen går till, hjälpa Dig att räkna ut vilken ersättning Du är berättigad till och kan även hjälpa till med att t.ex. begära lyckta dörrar vid förhandlingen i rätten.

Ett målsägandebiträde kan även begära medhörning i rätten vilket betyder att den utsatte inte behöver titta på gärningsmannen när han/hon lämnar sin berättelse. Observera dock att den som är misstänkt för brottet alltid måste få veta vad målsäganden berättat.

Om Du blivit utsatt för en brottslig handling är Du välkommen att kontakta oss, så skall vi se vad vi kan göra för att hjälpa Dig.

Scroll to top