Rättshjälp / Rättsskydd

Rättsskydd
Rättsskydd är ett skydd som ges via hem-, villa- och andra typer av försäkringar. Rättskyddet innebär att din försäkring kan betala en del av din kostnader för en jurist eller advokat.

Det finns många olika typer av försäkringar med olika typer av villkor för rättskyddet. Generellt kan dock sägas att för att rättskyddet ska bli aktuellt måste du som regel haft en hemförsäkring i en sammanhängande period om två år.

Rättskyddet omfattar tvistemål som kan prövas tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen. Tvister som prövas av hyresnämnden, kronofogden eller förvaltningsdomstolar omfattas inte.

Vanliga tvister som omfattas av rättskydd är tvister om fel i fastighet, arv och vårdnad, boende och umgänge med barn. Gällande tvister om barn brukar det dock finnas en regel som anger att separationen mellan föräldrarna måste ligga något år bak i tiden när tvisten prövas.

Förutom att rättskyddet ersätter större delen av dina kostnader för anlitande av ombud kan du dessutom få stöd att betala motpartens ombudskostnader om du skulle förlora målet.

Om du inte har rätt till rättsskydd kan det finnas möjlighet att ansöka om rättshjälp.

Rättshjälp
När man ansöker om rättshjälp undersöker man om det finns möjlighet att få ekonomisk hjälp från staten för kostnader i samband med sin tvist. Om du har rätt till rättskydd har du som regel inte rätt till rättshjälp.

Man kan bara få rättshjälp i egenskap av privatperson. Rättshjälpen gäller alltså inte för företag eller föreningar. Dock kan dödsbon i vissa fall få rättshjälp.

För rättshjälpen finns det också ett antal krav där man bland annat inte får ha ett ekonomiskt underlag om mer än 260 000 kronor per år.

Man beräknar det ekonomiska underlaget genom att addera summan av din för förmögenhet och dina tillgångar minus försörjningsbörda och skulder. Innan man kan söka om rättshjälp ska man betalat och haft en timmes juridisk rådgivning i ärendet.

Typer av ärenden där du kan få rättshjälp i är till exempel familjerättsliga ärenden som vårdnad, boende och umgänge med barn, fastighetsköp och hästaffär m.m.

Du kan däremot inte få rättshjälp för ärenden som till exempel testamente, bouppteckning, äktenskapsförord, gåvohandling eller ansökan om lagfart eller inteckning av en fastighet testamente.

 Vi hjälper dig gärna med att ansöka om rättsskydd/rättshjälp i ditt ärende hos oss!

Scroll to top