Eva Johansson

advokat & delägare

Verksamhetsområde:

Brottmål, familjemål och Hästjuridik

Karriär:

Jur kand Lunds universitet 1999.
Anställd på Råd & Rätt 1999.
Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2008-
Delägare, Råd & Rätt, senare Centrumadvokaterna 2003-

Kontor:

Olofström, Växjö, Bromölla

Språk:

Svenska, Engelska

Mål refererade i Högsta Domstolen:

NJA 2018 s. 866 (hästen Favor)

Övrigt:

Specialist inom hästjuridik.
Notarius publicus i Olofströms kommun.
Ledamot i advokatsamfundets fullmäktige.

Sekreterare:

Linda Öster

Eva_centrum
Scroll to top