6 augusti, 2019
Blogg Kommentarer inaktiverade för Vad är integritetskränkning?

Vad är integritetskränkning?

Integritetskränkning är ett begrepp som används inom skadeståndsrätten för att benämna när en brottslig gärning har utgjort en kränkning av den personliga integriteten.

Det kan aktualiseras för privatpersoner när de blir utsatta för ett brott. Många brott mot person anses utgöra en allvarlig kränkning av den personliga integriteten vilket innebär att man som målsäganden kan begära kränkningsersättning för detta. Brottet ska anses utgöra en allvarlig integritetskränkning ur objektiv synvinkel. Det är därför inte avgörande hur personen i situationen har reagerat.

Brott som man generellt får kränkningsersättning för är sexualbrott, misshandel m.m. Ledning för hur stor kränkningsersättningen ska vara kan man få från brottsoffermyndigheten. Däremot hör det inte till vanligheten att man erhåller kränkningsersättning när man har blivit utsatt för inbrott när man inte varit hemma. Även om det kan kännas kränkande att någon har varit i ens hem och stulit personliga ägodelar så har detta generellt sett inte ansetts vara en allvarlig kränkning av den personliga integriteten.

Vidare för kränkningsersättning så krävs det att gärningsmannen hade uppsåt till denna. Det innebär att oaktsamma brott generellt inte anses kunna innebära att kränkningsersättning ska utgå trots att det finns utrymme att argumentera för att den personliga integriteten har utsatts för en allvarlig kränkning. Det finns självfallet undantag.

Ett sådant undantag vore rimligtvis brottet oaktsam våldtäkt. Det är dock svårt att här säga exakt vad som gäller. Även om en person nu har blivit dömd för oaktsam våldtäkt av Högsta domstolen så särskildes skadeståndstalan från målet vilket innebär att skadeståndstalan ska avgöras för sig själv. Högsta domstolen har således inte tittat på just den frågan och därför finns det alltjämt ett visst mått av osäkerhet kring hur detta ska bedömas.

 

//Advokat Sanne Selman

Scroll to top