15 maj, 2019
Blogg Kommentarer inaktiverade för Häleri

Häleri

Häleri eller häleriförseelse är ett brott som man kan göra sig skyldig till om man köper eller på något annat sätt tar befattning med stöldgods. Vanligast är sannolikt att man köper något som är stulet men det kan också vara fråga om att förvara eller hjälpa till att hantera stulen egendom. Man kan också dömas för häleri om någon gör gällande en fordran som uppstått genom brott eller på något annat sätt får vinning genom något som annan kommit över genom brott.

Häleriförseelse kallas mindre allvarliga fall av häleri, t.ex. där stöldgodsets värde varit lågt. Även så kallade oaktsamhetsbrott faller in inom denna kategori, d.v.s. att man inte känt till att föremålet varit stulet men haft skälig anledning att anta att så var fallet.

När man ska bedöma om den som misstänks för häleri eller häleriförseelse känt till eller haft rimlig anledning att anta att föremålet varit stulet så tittar man på omständigheterna vid överlåtelsen och främst då vad som brukar kallas de tre P:na, Person, Plats och Pris.

När det gäller person så är det relevant om den man köper av är någon man känner väl sedan tidigare, är denne någon som brukar handla med den aktuella typen av föremål eller som har en rimlig anledning att komma över sådana. Eller är det tvärt om en person som man sedan tidigare vet håller på med fuffens.

När det gäller plats så har det naturligtvis betydelse om föremålet säljs ur en bilbaklucka på en mörk parkeringsplats eller i en butik specialiserad på den aktuella typen av gods.

När det gäller pris så bör man generellt sett bli misstänksam om priset är osedvanligt lågt, om något låter för bra för att vara sant så är det sannolikt också det. Man bör också vara särskilt observant om det är fråga om egendom som är särskilt stöldbegärlig, d.v.s. en kombination av lättillgänglig och dyr egendom. Exempelvis båtmotorer, cyklar, mobiltelefoner, smycken o.s.v. Något som spelar in här är köparens kunskapsnivå. Om köparen har en dålig uppfattning om prisbilden på den aktuella typen av gods är det naturligtvis svårare att uppfatta om något är osedvanlig billigt eller ej.

I slutändan får man göra en sammanvägd bedömning av omständigheterna i det aktuella fallet och vad köparen i just detta fall kände till.

Straffskalan för häleriförseelse börjar på böter och sträcker sig upp till sex års fängelse för grovt häleri. Fängelse döms dock normalt sett ut bara i de svårare fallen där det är fråga om återfall, flerfaldig brottslighet eller andra försvårande omständigheter som t.ex. att godset haft ett mycket högt värde.

 

 

//Advokat Per Prené

 

Scroll to top