23 juli, 2020
Blogg, Nyheter Kommentarer inaktiverade för Kan jag få ersättning om jag ska vittna i domstol?

Kan jag få ersättning om jag ska vittna i domstol?

Det enkla svaret på frågan i rubriken är ja. Om Du kallas att vittna i allmän domstol, d.v.s. tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen har Du rätt till ersättning för resa och för utebliven inkomst, reser Du långt kan Du också få ersättning för uppehälle. Om det är frågan om ett brottmål och åklagaren åberopat vittnesförhöret så är det staten som betalar ersättningen. Om det däremot är någon av parterna i ett tvistemål, eller den tilltalade i ett brottmål, som åberopar vittnesförhöret så är det som huvudregeln den parten som ska betala ersättningen. Om rättsskydd eller rättshjälp beviljats en part så kan detta täcka kostnaden eller en del av den. Domstolen kan även i dessa fall fastställa att ersättning ska betalas ut och hur stor den ska vara.

Har Du rest med egen bil får Du ersättning motsvarande den körda sträckan med 18 kr/mil. Resa med motorcykel eller moped ger lägre ersättning. Om Du åkt med allmänna kommunikationsmedel får Du ersättning motsvarande biljettkostnaden. Det är också möjligt att få traktamente om man varit borta från hemmet under en längre tid. I vissa fall kan det också vara möjligt att få kostnad för boende på hotell, ”i mellanklass”, ersatt.

När det gäller ersättning för utebliven inkomst ersätts det faktiska inkomstbortfallet, staten ersätter dock som mest 700 kr per dag. Om man begär ersättning av en part är det dock möjligt att få en högre ersättning fastställd.

Inte bara vittnen har rätt till ersättning enligt dessa principer, även bl.a. sakkunniga, målsägande och vårdnadshavare till misstänkta under 18 har rätt till ersättning.

Ersättning för resa och uppehälle kan beviljas i förskott. Även en part eller tilltalad som har små ekonomiska medel kan få ekonomiskt bistånd för att inställa sig till en förhandling, detta sker i regeln genom att domstolen bokar en biljett och skickar hem till den som ska ha den.

Den ersättning som utgår är skattefri.

 

// Advokat Per Prené

Scroll to top