4 juni, 2020
Blogg, Nyheter Kommentarer inaktiverade för Vad är skillnaden mellan ringa, grovt och normalgradsbrott?

Vad är skillnaden mellan ringa, grovt och normalgradsbrott?

För att kunna urskilja graden på olika brott inom samma brottstyp har lagstiftaren delat in de allra flesta brott i olika grader. Det finns egentligen inget i lagstiftningen som heter normalgradsbrott utan man benämner det bara som misshandel, rattfylleri eller liknande. Om man behöver understryka att det inte är fråga om ringa eller grovt brott så brukar domstolarna ofta tala om t.ex. misshandel ”av den så kallade normalgraden” eftersom det kan framstå som lite dumt att tala om att någon blivit utsatt för en normal misshandel.

De olika graderna i gradindelade brott har alltid egna straffskalor som överlappar varandra. T.ex. har ringa narkotikabrott en straffskala om böter till fängelse sex månader, normalgraden har fängelse 14 dagar till tre år, grovt brott har fängelse två till sju år och synnerligen grovt brott har sex till tio år.

Vad är det då som gör att ett brott rubriceras som ringa eller grovt, snarare än normalgraden? Det framgår ofta av lagtexten vilka omständigheter som kan göra att ett brott ska rubriceras på ett visst sätt. För vissa brottstyper har det i praxis utvecklats tabeller som man kan ha som bas. Detta gäller t.ex. narkotikabrott och förmögenhetsbrott där man utgår ifrån mängden narkotika eller värdet på det som man kommit över genom stöld eller bedrägeri, eller värdet av den skadade egendomen när det gäller skadegörelse. I andra brottstyper, t.ex. misshandel, kan man inte på samma sätt utgå ifrån tabeller utan måste göra en individuell bedömning. Då kan man titta på sådana faktorer som skadans allvarlighetsgrad, om det varit ett snabbt eller utdraget händelseförlopp, om det använts vapen eller annat tillhygge, om våldet riktats mot någon som har svårt att värja sig o.s.v.

Även när det gäller de brott där det finns tabeller att utgå ifrån kan man väga in andra omständigheter. Om man själ något vars värde är lägre än 1 000 kr så bedöms det som regel som ringa stöld, det som tidigare hette snatteri. Men om det stulna tagits från t.ex. en handväska som någon hängt ifrån sig kan detta betraktas som en stöld av normalgraden även om det stulnas värde är mindre än 1 000 kr bl.a. eftersom det anses vara ett visst intrång i den personliga integriteten.

 

// Advokat Per Prené

Scroll to top