22 maj, 2020
Blogg, Nyheter Kommentarer inaktiverade för Varför bör man upprätta ett äktenskapsförord?

Varför bör man upprätta ett äktenskapsförord?

En handling som kan ge stor betydelse och förebygger ifall det uppstår problem. Äktenskap är för många ett viktigt steg i livet, och det är förståeligt att tankar om framtida skilsmässor inte är det första som kommer upp i huvudet, däremot vad händer egentligen om Ni i framtiden bestämmer Er för att skiljas?

Äktenskapsförordet är ett kontrakt, ett avtal mellan makarna där de kommer överens om vilken egendom som tillhör vem, och vilken som är gemensam (alltså giftorättsgods). Att skriva på ett äktenskapsförord innebär att makarna i förväg överenskommit om vilken egendom som ska exkluderas (undantas) från giftorättsgodset vid en eventuell framtida bodelning. Det är därför viktigt att Ni båda går igenom Er respektive egendom och kommer överens om vilken som för Er är gemensam, och vilken som är enskild egendom.

Allt som inte är enskild egendom anses i svensk lag vara giftorättsgods. Det är ofta här som problem uppstår – har exfrun verkligen rätt till hälften av sommarstugan jag köpte innan vi ens hade träffats? Svaret på den frågan är ja – om Ni inte har ett äktenskapsförord!

Det finns tre krav för att ett äktenskapsförord i Sverige ska anses vara giltigt: det måste vara skriftligt, undertecknat av båda makarna, och ingivet till Skatteverket för registrering. Om något av dessa krav inte är uppfyllt anses avtalet vara ogiltigt. Observera att äktenskapsförord som är upprättade efter den första juni 2019 även måste vara daterade för att vara giltiga.

Äktenskapsförordet, avtalet mellan makarna behöver inte upprättas innan äktenskapet, utan även Ni som varit gifta i 20 år har möjligheten att upprätta ett äktenskapsförord. Det är då giltigt från och med den dag som det ingavs till Skatteverket.

Förebygg  innan det uppstår problem, upprätta ett äktenskapförord, för Ni vet inte hur Ert äktenskap kommer att sluta.

 

//Biträdande jurist Alexandra Nekrassova

Scroll to top