7 maj, 2020
Blogg, Nyheter Kommentarer inaktiverade för Råd till företag i Coronatider

Råd till företag i Coronatider

Tänk på att sluta i tid så att Du inte blir personligen ansvarig för det företaget tagit på sig.

Nu i Coronatider är det många företag som har det kämpigt. Det finns en del statliga stöd att söka som säkert kommer att hjälpa många, men för att Du inte ska riskera hela Din privata förmögenhet när Ditt bolag har det kämpigt är det viktigt att Du tänker efter och avslutar Ditt företag i tid om det går dåligt, även om Du har ett aktiebolag.

Väldigt många som driver ett AB tror att de är helt skyddade om företaget går dåligt. Detta är inte sant. Om företaget går så dåligt att Du kan misstänka att halva aktiekapitalet är förbrukat, då måste Du vidta åtgärder för att inte bli personligen betalningsansvarig för aktiebolagets förpliktelser.

Observera att det räcker med att det går så dåligt att Du kan misstänka (det är ett mycket lågt krav) att aktiekapitalet är förbrukat till hälften, för att Du ska behöva vidta åtgärder. I det läge som råder nu, där de allra flesta företag har svårigheter, behövs inte mycket för att Du ska misstänka att Ditt företag har problem med aktiekapitalet. Speciellt de bolag som inte har mer än 25 000 kronor i aktiekapital hamnar mycket lätt i ett läge där detta kan misstänkas.

För slippa svara för bolagets skulder själv ska Du så fort det kan misstänkas att aktiekapitalet är på väg att förbrukas kalla till en extra bolagsstämma och besluta om att det ska göras en kontrollbalansräkning. I denna får man värdera vissa saker, t.ex. varulagret, på ett mera generöst sätt än i den ”vanliga” balansräkningen. Om Du vid upprättandet av kontrollbalansräkningen (den ska granskas av revisorn om bolaget har sådan) kommer fram till att det inte är något problem med aktiekapitalet kan Du driva företaget vidare, men fortsätta att vara uppmärksam på aktiekapitalet. Om Du kommer fram till att aktiekapitalet är förbrukat till hälften eller mer, måste Du vidta åtgärder. En ny bolagsstämma måste besluta om ifall bolaget ska träda i likvidation eller om bolaget ska drivas vidare i maximalt 8 månader med målet att under tiden återställa aktiekapitalet.

Inom dessa 8 månader måste Du göra en ny kontrollbalansräkning och se hur Du lyckats arbeta med aktiekapitalet. Om Du lyckas återställa kapitalet tar bolagstämman ett beslut på att aktiekapitalet är fullt återställt och bolaget kan drivas vidare. Observera att det då krävs att hela aktiekapitalet är återställt. Om kontrollbalansräkningen visar att aktiekapitalet ännu inte är fullt återställt måste bolagsstämman fatta beslut om likvidation. Om inte driver Du härefter bolaget vidare med fullt personligt betalningsansvar.

Det här involverar en hel del svåra frågor och det är viktigt att ta hjälp och se till att vidta de här åtgärderna med bl.a. kontrollbalansräkning när det går dåligt. Missar Du detta kan Du fullt ut bli ansvarig för bolagets förpliktelser och det betyder ofta att hela Din privata ekonomi raseras om det går dåligt för företaget.

Det är inte lätt att driva företag, men det är ofta ännu svårare att veta när det är tid att sluta. Ta hjälp så att Du är fullt medveten om vilka risker Du tar när Du försöker rädda Ditt företag i den här extra ordinära situationen som vi har just nu.

 

//Advokat Eva Johansson

Scroll to top