30 april, 2020
Blogg, Nyheter Kommentarer inaktiverade för Hur går en bouppteckning till?

Hur går en bouppteckning till?

Mitt i allt sorg efter min pappa kommer oerhört mycket papper – vad ska jag göra? Vad är det jag ska börja med?

När en person avlidit är man skyldig att upprätta en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket för registrering. Bouppteckning är en handling som innehåller uppgifter om den avlidne, om dödsbodelägare och om eventuella testamentstagare. Bouppteckningen ska även innehålla en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder och i förekommande fall över efterlevandes tillgångar och skulder.

Det är dödsbodelägarna, d.v.s. arvingarna, som ansvarar för upprättandet av bouppteckning. Dödsbodelägarna har tre månader på sig att göra en sammanställning av uppgifterna ovan och hålla en bouppteckningsförrättning. Förrättningen är en sorts sammanträde där alla dödsbodelägarna närvarar, då man går igenom den avlidnes tillgångar, egendom och skulder. Det är en känslig dag och kanske lite konfliktfylld, däremot är syftet med förrättningen att ge dödsbodelägarna möjlighet att bevaka sina rättigheter, så att inga tillgångar som kan påverka deras arv missas i bouppteckningen. Efter bouppteckningsförrättningen har dödsbodelägarna en månad på sig att skicka den upprättade färdiga bouppteckningen till Skatteverket för registrering.

Svårigheter att upprätta en bouppteckning kan variera beroende på bland annat familjekonstellationer, vilken egendom den avlidne har, hur mycket skulder dödsboet har och vilka familjerättsliga dokument den avlidne upprättade under sin livstid. Sorgen efter den avlidne kan också försvåra situationen och gör det mer komplext än nödvändigt. Vår rekommendation är därför att man vänder sig till en advokatbyrå för att få hjälp med upprättandet av bouppteckning. Vi på Centrumadvokaterna kan bland annat hjälpa er med följande:

 • Ta hand om (förvalta) dödsboets egendom
 • Informera samtliga dödsbodelägare om dödsfallet
 • Ta kontakt med banken och begära ut erforderliga handlingar
 • Ta hand om dödsboets post
 • Säga upp olika abonnemang, t.ex. telefonabonnemang, tidningsprenumerationer
 • Betala dödsboets räkningar från dödsboets medel
 • Upprätta deklaration
 • Delge ev. testamente
 • Undersöka om det finns äktenskapsförord eller samboavtal
 • Undersöka om den avlidne har lämnat gåvor av särskild karaktär under sin livstid
 • Undersöka om den avlidne har eget företag eller t.ex. pensionsstiftelse, som behöver drivas av någon annan eller så småningom behöver likvideras
 • Undersöka om det finns innestående lön som kan betalas ut, innestående pension eller liknande
 • Undersöka om det finns försäkringsersättning som ska betalas ut t.ex. olycksfallsförsäkringar
 • Kalla till och hålla i bouppteckningsförrättning
 • Upprätta bouppteckning
 • Göra ev. ändringar i bouppteckning efter bouppteckningsförrättning
 • Ge in bouppteckning till Skatteverket för registrering

Ja, det är mycket som behöver göras, och det finns lagbestämmelser som styr ramen för processen och reglerar tidsfristerna för olika åtgärder.

I vissa fall har dödsbodelägarna en god kännedom om dödsboet och kan därför få fram nödvändiga uppgifter till bouppteckning utan större svårigheter. Så vi behöver inte hjälpa till med alla nämnda åtgärder ovan, utan vi hjälper dödsbodelägarna med det som behövs i varje enskilt fall.

Det handlar således inte bara om att upprätta ett dokument, utan man behöver också kunskaper om ämnet och om regelverket för att processen ska gå rätt till och för att bouppteckning ska kunna upprättas på ett korrekt sätt. Därför rekommenderar vi dig alltid att vända dig till en advokatbyrå för att få svar och hjälp med dina juridiska frågor. 

 

// Jur. Kand. Saja Sulaiman Bseiso

Scroll to top