6 mars, 2020
Blogg Kommentarer inaktiverade för Kan jag få inkomst om jag sitter i karantän för Coronaviruset?

Kan jag få inkomst om jag sitter i karantän för Coronaviruset?

Coronaviruset (covid-19) har börjat spridas i hela världen. Frågan är hur ditt dagliga arbete kan påverkas? Vad har jag för rätt till ersättning om jag blir smittad av Coronaviruset?

Här kan det bli aktuellt för dig att få ut en ersättning från Försäkringskassan som kallas för smittbärarpenning. Smittbärarpenning är egentligen en ovanlig ersättningsform, men blir högaktuellt nu i dessa tider med Coronaviruset. Kraven för att få ersättning i form av Smittbärarpenning är lättare än för vanlig sjukpenning. Det räcker med att ”du kan vara smittad” av en allmänfarlig sjukdom, till exempel av Coronaviruset. Alltså har du rätt till ersättning om du är borta från arbete på grund av en misstanke om smitta.

För att få ersättning listar Försäkringskassan följande skäl:

  • En läkare har beslutat att du inte får arbeta på grund av du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom,
  • Du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom,
  • Du har en sjukdom, en smitta, ett sår eller annan skada som gör att du inte får hantera livsmedel.

För att få sjukpenning krävs att man både har en kostnaterad diagnos och att man bedömer arbetsförmågan. För smittbärarpenning räcker redan misstanken om att du är smittad, vilket gör att du i det fall du får vara hemma och placeras i karantän för din eventuella smitta, kan ha rätt till smittbärarpenning.

Smittbärarpenningen utgår med samma belopp som sjukpenningen. Det krävs också att du har en sjukpenninggrundande inkomst, ofta kallat SGI. Ersättningen blir 80 % av lönen. Vissa takbelopp, dvs. högsta ersättning, finns.

Du kan också ha rätt till sjukpenning. Sjukpenning förutsätter dock normalt sett att du har blivit smittad och att din arbetsförmåga är nedsatt på grund av smittan. Här beaktas inte själva risken för smitta, utan enbart konstaterad smitta ersättas. Här krävs som regel sjukintyg från läkare. Sjukpenning lämnas för hela perioden som du är smittad eller smittar och så långt sjukdomsförloppet varar.

De första två veckorna du är sjuk betalar din arbetsgivare sjuklön till dig i stället för din vanliga lön. Om du fortfarande är sjuk efter de två veckorna kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Är du studerande, och inte har ett jobb vid sidan av, kan du behöva vara borta från studierna, då har du dock normalt sett ingen SGI (sjukpenninggrundande inkomst). Har du arbetat under dina studier kan du däremot ha rätt till SGI, detsamma gäller om du är arbetslös och har arbetat innan. Om du har Coronavirus så undantas du från kraven på att söka arbete eller att studera. Du kan ha rätt till smittbärarpenning eller sjukpenning med det förutsätter en sjukpenninggrundande inkomst för att du ska få ersättning. Hursomhelst kan du också sjukskrivas för att inte behöva söka arbete, och under den tid du får smittbärarpenning behöver du inte heller söka arbete.

Kom ihåg! Du har rätt till inkomst om du behöver sitta i karantän!

Det är viktigt att kontakta sjukvård om du misstänker smitta, och följa sjukvårdens rutiner för att identifiera smittan och hindra smittspridning. Du kan ringa 1177 sjukvårdsrådgivningen om du har symptom och i övrigt följa läkares föreskrifter.

Du kan också kontakta Försäkringskassan för mer information om smittbärarpenning och sjukpenning.

 

//Advokat Per Prené

Scroll to top