29 oktober, 2019
Blogg Kommentarer inaktiverade för Målsägandens roll i rättegångsprocessen

Målsägandens roll i rättegångsprocessen

Den som blir utsatt för ett brott kallas målsägande. Ibland kan det finnas flera målsägande mot en och samma misstänkt, eller för ett och samma brott. Om det brott som målsäganden blivit utsatt för är ett sexualbrott, eller ett brott för vilket det enligt lag kan utdömas fängelse (eller försök till sådant brott), får målsäganden oftast en juridiskt utbildad person som biträder honom eller henne i processen, precis som en försvarsadvokat gör för den misstänkte. Denna person kallas målsägandebiträde.

Målsägandebiträdets uppgift är att ta tillvara den målsägandes intressen i målet och att lämna stöd och hjälp till målsäganden. I detta inkluderas enligt lagen om målsägandebiträde (1988:609) att föra talan om enskilt anspråk. Mer konkret innebär detta att det är målsägandebiträdet som hjälper den ofta juridiskt okunnige målsäganden att avgöra om det finns en möjlighet att få skadestånd för den skada som brottet han eller hon blivit utsatt för har orsakat.

Målsägandebiträdets roll i själva processen blir då att föra målsägandens skadeståndstalan. Det görs genom att målsägandebiträdet yrkar att den tilltalade (den som står åtalad för brottet) ska betala skadestånd om ett visst belopp till den målsägande, om den tilltalade blir dömd för brottet.

Det bör här poängteras att det inte är målsäganden som driver processen i domstolen mot den misstänkte när det rör sig om sådan brottslighet som ovan, det är åklagaren. Dock brukar målsägandens utsaga (det vill säga dennes vittnesmål, berättelsen om vad det är som har hänt) vara väldigt viktig, om inte avgörande, för att det ska bli en fällande dom.

Om det till exempel rör sig om en våldtäkt vore det ju orimligt svårt för åklagaren att bevisa att en våldtäkt har ägt rum om inte offret kan berätta om det. Därför är det viktigt att man som målsägande gör sitt bästa för att kunna avge sitt vittnesmål, även om alla inblandade i rättegång självklart förstår att det kan vara otroligt svårt och traumatiskt att berätta om händelsen när man blivit utsatt för ett brott.

Under rättegången sitter åklagaren, målsäganden och målsägandebiträdet till vänster om domaren och nämndemännen, medan den tilltalade och dennes försvarsadvokat sitter mittemot, alltså på höger sida om rätten. En rättegång, eller huvudförhandling som det heter på ”juridiska”, inleds med att åklagaren presenterar åtalet i en så kallad sakframställan. Sedan är det målsägandens tur att presentera sitt skadeståndsanspråk, genom sitt målsägandebiträde.

Efter detta är det försvarsadvokaten som för den tilltalades räkning får avge dennes inställning till påståendena som kommit från åklagaren och målsägandebiträdet, det vill säga om personen erkänner eller förnekar brott, och vad den tycker om skadeståndsanspråket. Sedan går man ofta igenom bevisning och håller partsförhör (med den målsägande och den tilltalade) samt vittnesförhör.

Det kan självklart vara fruktansvärt jobbigt för den som blivit utsatt för ett allvarligt brott att berätta om det, särskilt inför andra människor och framförallt framför den som utsatt personen för brottet. Det kan kännas ännu värre om den tilltalade i sitt partsförhör berättar en helt annan historia än en själv, eller när försvarsadvokaten ställer jobbiga frågor som man helst inte hade velat besvara. Det är lätt att känna sig misstrodd, eller uppleva att man genom att inte kunna svara på frågor har förstört chanserna att den tilltalade ska dömas.

Det är dock viktigt att komma ihåg att ingenting är offrets fel – varken brottet eller påföljden (straffet). I första hand är det åklagarens jobb att bevisa bortom rimligt tvivel att den tilltalade har begått den påstådda gärningen.

Det är viktigt att du som är målsägande känner tilltro till ditt biträde. Kom ihåg att biträdet är helt på din sida och vill ditt bästa. Målsägandebiträdet ska ta tillvara din rätt, med allt vad det kan innebära. Biträdet förklarar också domen för dig, när den väl kommer, och hjälper dig med att överklaga om du vill göra det.

Vi på Centrumadvokaterna tar gärna målsägandeuppdrag och har stor erfarenhet av sådana. Om du har eller misstänker att du har blivit utsatt för brott är du varmt välkommen att kontakta oss med dina frågor. Ett råd kan jag ge dig redan här och nu: Om du blir utsatt för ett brott – anmäl, anmäl, anmäl!

 

// Biträdande jurist Alexandra Nekrassova

Scroll to top