3 oktober, 2019
Blogg Kommentarer inaktiverade för När är avtal viktigt?

När är avtal viktigt?

Inom juridiken vill vi jurister väldigt gärna propagera för att avtal upprättas. De största tvisterna som rör förhållandet mellan kompanjoner, anställda m.m. hade i många fall kunnat förhindras om parterna hade haft ett avtal som reglerar alla frågor som rör anställning, uppsägning m.m.

Företagare

Som företagare är det viktigt att ha bra anställningsavtal som reglerar villkoren kring de anställda. Om båda parter är överens och införstådda med vilka villkor som gäller för uppsägning m.m. kan man förhindra en tvist. Lagen om anställningsskydd sätter upp minimikrav men det finns inget som hindrar att man går utöver dessa och exempelvis erbjuder längre uppsägningstid än det lagstadgade minimumet. Vill man säga upp en arbetstagare får man konsultera dels avtalet och dels lagen för att kontrollera att personen sägs upp av en legitim anledning såsom arbetsbrist eller dylikt.

Anställd

Som anställd har man alltid rätt att få ett anställningsavtal och jag rekommenderar alla att ta ut ett. Har ni det kan ni konsultera det vid frågor som uppkommer. Råder det kollektivavtal på arbetsplatsen ska avtalet utformas i enlighet med detta. Om man själv är ansluten till ett fack kan man få hjälp av dem att driva olika frågor mot sin arbetsgivare. Ofta kan facken även hjälpa de som inte är fackligt anslutna om det råder ett kollektivavtal på arbetsplatsen eftersom det kan påverka kollektivavtalet i övrigt.  Detta är dock inte något som facken måste göra.

Hyra in sig, exempelvis hyra en frisörstol

Ett avtal är av än större vikt när man hyr ut delar av sitt företag till en egen näringsidkare. Exempelvis frisörer som hyr en frisörstol eller massörer som hyr ett rum och en bänk hos ett företag. Om personen endast hyr utrymmet och inte är anställd i företaget utan kanske är egen företagare så finns det ingen grund för att tillämpa arbetsrättsliga regler. Då kommer man snarare att titta på nyttjanderättsavtalet som finns mellan ägare av lokal och den som hyr. Därför är det viktigt att man i sitt avtal reglerar alla eventuella frågor som kan uppkomma för att förhindra att tvist uppstår eller att arbetsmiljön blir olidlig för båda parter. Punkter som är viktiga att reglera är hyra, hur länge avtalet ska gälla (exempelvis om man vill kunna omförhandla det efter en viss tid), hur uppsägning ska gå till, hur lång uppsägningstid man har och om det finns några övriga kostnader som behöver regleras.

Kompanjoner

Kompanjonavtal är viktigt. Jag vill slå ett slag för detta då i många fall tycker kompanjoner att de kommer så bra överens och är så överens om hur allt ska ske att de inte behöver något avtal. Att de är överens är jättebra, men mindre bra när de sedan inte är överens. Ett kompanjonavtal skrivs för att reglera förhållandet mellan kompanjonerna och reglera hur man gör om någon vill dra sig ur avtalet. Ofta reglerar man då någon form av förköpsrätt och sättet att räkna ut hur mycket den kompanjonen ska betala. Vidare kan man i kompanjonsavtalet ha som krav att inblandade skaffar ett äktenskapsförord om de gifter sig för att inte riskera att bolaget delas med anledning av en skilsmässa. Ett kompanjonsavtal är alltid bra att skriva före man startar företaget eller strax efter. Enkelt uttryckt så vill man alltid skriva ett avtal när båda parterna är överens och glada eftersom det brukar generera de bästa avtalen och förhindra större tvister. Att arbeta förebyggande är det bästa försvaret mot att hamna i en tvist som kanske innebär att företaget skadas.

 

//Advokat Sanne Selman

 

 

 

Scroll to top