4 september, 2019
Blogg Kommentarer inaktiverade för Notarius Publicus

Notarius Publicus

Vad är egentligen Notarius publicus? Den ordagranna översättningen från latinet är offentlig sekreterare, men det säger väldigt lite om vad vi faktiskt gör.

Det är länsstyrelsen som utser notarius publicus och i t.ex. Blekinge finns det en Notarius Publicus i varje kommun. Notarius publicus har till uppgift att hjälpa allmänheten med att bestyrka och legalisera handlingar, övervaka lotterier, tillsluta rum och ta emot protester av växlar. Det sistnämnda är knappast något som man sysslar med i det praktiska livet, men övriga saker gör vi ganska ofta. Det kan röra sig om personer som behöver hjälp att få handlingar bestyrkta och försedda med en officiell stämpel. De som får pension från utlandet behöver som regel skicka hem en handling till hemlandet varje år som visar att de fortfarande lever. Denna handling ska förses med en officiell stämpel, vilket en notarius publicus kan bistå med efter att personen kommit till vårt kontor, personligen, med en giltig legitimation.

Det kan vara någon som skall studera utomlands som vill skicka sina betyg till den nya skolan. För att skolan ska känna sig säker på att betygskopiorna är äkta vill de att betygen skall förses med en notariestämpel där notarius publicus intygar att kopiorna är äkta och ibland behövs även en apostille. Detta är ytterligare en stämpel, enligt en internationell konvention, som visar att den notarius publicus som gjorde legaliseringen hade behörighet att göra detta. Samma notarie kan alltså inte både göra legaliseringen och apostillet.

Det kan också röra sig om personer som är skilda enligt svensk lag och som också vill bli skilda enligt ett annat lands lag och då behöver de få den svenska domen notariserad, d.v.s. försedd med en stämpel av notarius publicus med ett intygande om att domen är äkta och verkligen betyder att personen är skild enligt svensk lag.

En sak som ligger mig personligen varmt om hjärtat är de som ska adoptera. Mitt engagemang här beror på att jag själv har adopterat och vet hur svårt, dyrt och inte minst känslosamt det är att adoptera. De flesta adoptionsländerna kräver att hela adoptionsakten ska vara stämplad av notarius publicus, vilket i vissa fall, t.ex. när det ska till Indien, brukar betyda uppåt 50 stämplar i en akt. Vissa länder kräver dessutom att handlingarna ska förses med apostille stämpel. Detta är något som kan bli ganska dyrt. Eftersom jag vet att det är riktigt dyrt att adoptera brukar jag försöka vara riktigt snäll när jag tar betalt för den här typen av jobb, trots att de ofta tar ganska lång tid att genomföra.

Notarius publicus har enligt lag rätt att ta betalat för sina tjänster och det är den som utnyttjar tjänsterna som får betala.

Vissa tider på året, är det väldigt många som behöver hjälp, så om du behöver hjälp av notarius publicus är det mitt råd att du beställer tid i väldigt god tid, gärna ett par veckor innan du behöver handlingen. Det händer att det är riktigt fullt och att du kan få vänta ett tag innan vi kan hjälpa dig, även om vi försöker har en hög tillgänglighet. Idag har jag haft 3 ärenden där klienter kommit med olika handlingar som har haft behov av lite omsorger och stämplar från notarius publicus. Ju mer vi blir internationaliserade och ju mer vi reser över gränserna, ju större behov kommer allmänheten att ha av sin offentliga sekreterare; Notarius publicus.

 

Välkomna så hjälper vi till, men var ute i god tid, det är många som vill ha vår hjälp.

Scroll to top