12 augusti, 2019
Blogg Kommentarer inaktiverade för SAMBOAVTAL – VARFÖR?

SAMBOAVTAL – VARFÖR?

Många par i Sverige väljer att bo tillsammans utan att ingå äktenskap med varandra – de blir sambor. För många innebär samboskapet det största steget i livet, men många glömmer att samboskapet för med sig rättsverkningar som kan leda till oförutsedda resultat vid exempelvis en separation. Sambors ekonomiska förhållanden regleras i Sverige under Sambolagen (2003:376). Sambo enligt svensk lag är man om man har sammanlevt under äktenskapsliknande förhållanden i mer än sex månader. Det innebär att till exempel rumskamrater och de som lever i kollektiv inte omfattas av lagen, eftersom de inte lever tillsammans på samma sätt som äkta makar.

Sambolagen stadgar att det gemensamma bohaget, dvs. det som kallas samboegendom, vid en begärd bodelning ska delas lika mellan parterna. Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och andra saker som varit avsedda för det gemensamma hemmet. Det som inte är sambors gemensamma bohag är varje sambos enskilda egendom. En regel, som dock ibland kan bli svår att bevisa, är att sådant som används uteslutande av den ena sambon (till exempel en personlig dator) inte ska anses vara gemensamt bohag, även om det funnits i det gemensamma hemmet och införskaffats under sammanboendetiden.

För att undvika att hamna i en situation där man bråkar om vem som ska ha varenda sak i det gemensamma hemmet när man har gjort slut, rekommenderas sambor att upprätta ett så kallat samboavtal. Ett samboavtal kan liknas vid ett äktenskapsförord – det är kort och gott en bestämmelse om att frångå lagstiftningens standardiserade hälftendelning, och i stället gemensamt i förväg bestämma vilken egendom som ska tillfalla vem vid en eventuell framtida separation. Särskilt viktigt kan det vara att ha ett samboavtal om det är så att den ena sambon flyttar in i den andres bostadsrätt – för efter ett halvår har ju den första sambon (under rätt förutsättningar) rätt till hälften av fastighetens värde!

En sak som många inte vet är att sambor inte har någon arvsrätt efter varandra – till skillnad från makar som automatiskt ärver varandra vid den enes död. Det går givetvis att förordna om att man ska ärva varandra i testamente. Om det saknas ett testamente när den ena sambon går bort kan dock ett samboavtal underlätta bouppteckningen, eftersom det stadgar vilken egendom som tillhörde den avlidne och därför ska tillhöra dödsboet. På så sätt riskerar inte den efterlevande sambon att gå miste om sin enskilda egendom vid en bodelning på grund av dödsfall.

Tänk även på att man som sambo måste begära bodelning, inom ett år efter samboförhållandets slut, oavsett anledningen till att samboförhållandet upphör (förutsatt att samboförhållandet inte tar slut för att parterna ingår äktenskap). Har man då ett samboavtal gäller inte detta, utan uppdelningen sker såsom parterna själva har bestämt.

En annan viktig sak att veta är att ett samboavtal kan upprättas när som helst. Samboavtal kan ingås innan man bli sambo, när man precis har flyttat ihop, eller när man har varit sambo i 20 år – det är bara för sent när separationen redan har inletts!

 

 

// Biträdande jurist Alexandra Nekrassova

Scroll to top