31 maj, 2019
Blogg Kommentarer inaktiverade för Unga som begår brott

Unga som begår brott

På senare tid har det rapporterats om att antalet ungdomar och unga vuxna som agerar som penningmålvakter har ökat kraftigt. En penningmålvakt är enkelt förklarat en person som upplåter sitt bankkonto för att hjälpa till att tvätta pengar som kommer från brottslig verksamhet. En förklaring till den kraftiga ökningen är att det på senare år har blivit mycket lättare att föra över pengar från en person till en annan, något som brottsliga verksamheter varit snabba att utnyttja.

Det är relativt vanligt att pengarna överförs i mindre summor med Swish i flera led för att försöka dölja var pengarna kommer från, till exempel ett bedrägeri. I ett sista led utnyttjas ungdomar som inte ingår i den brottsliga verksamheten genom att de övertalas att hjälpa en person ”i nöd” som säger att han/hon tagit ut maxbelopp kontanter från sitt eget konto men är i behov av mer för resa eller dylikt. Ibland erbjuds ungdomen en slant för besväret att hjälpa till med kontantuttaget. Ungdomens agerande i detta läge kan vara brottsligt utan att denne vet om det.

Som penningmålvakt kan man i första hand dömas för penningtvättbrott. För att gärningen ska vara brottslig krävs att det att den som upplåter sitt konto och tar ut kontanter har ”uppsåt”. Uppsåtet innebär i det här fallet att personen i vart fall misstänkt att pengarna kommer från ett brott och att personen varit likgiltig till att så är fallet. Dessutom krävs att personen som ”hjälper till” har misstänkt och varit likgiltig till att transaktionen sker för att dölja att pengarna kommer från brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för brottslingen att tillgodogöra sig pengarna.

Om personen som hjälper till inte uppfyller uppsåtskraven kan denna dock dömas för penningtvättsförseelse. Straff kan bli aktuellt om personen varit oaktsam och borde insett att pengarna kom från brottslig verksamhet. I denna bedömning tar man hänsyn till personens egna förmåga att förstå vad denne hjälper till med och om det fanns något denne kunde gjort för att förstå att det var något fuffens med pengarna, dvs ställa frågor, be om kvitton osv. Det innebär att man kan dömas även om man varit omedveten om att pengarna kom från ett brott.

Om man döms för brotten kan det förutom straff som böter eller ungdomstjänst bli aktuellt med en skyldighet att betala skadestånd till den som blivit utsatt för huvudbrottet och förlorat sina pengar. Som ungdom måste man därför vara vaksam så man inte blir utnyttjad till något som kan drabba en själv.

 

 

// Advokat Elon Svärd

Scroll to top