22 maj, 2019
Blogg Kommentarer inaktiverade för Ska Du gifta Dig i sommar? Glöm inte äktenskapsförordet!

Ska Du gifta Dig i sommar? Glöm inte äktenskapsförordet!

Under sommaren är det många som planerar bröllop. Äktenskap är för många ett viktigt steg i livet, och det är förståeligt att tankar om framtida skilsmässor inte är det första som kommer upp i huvudet på turturduvorna som går i bröllopstankar. Dock är det en viktig punkt som måste beaktas innan man ingår äktenskap – för vad händer egentligen om Ni i framtiden bestämmer Er för att skiljas?

När man ingår äktenskap finns det två typer av egendom som man äger: dels är det giftorättsgodset, och dels den enskilda egendomen. Det är vardera makes giftorättsgods som vid en äktenskapsskillnad (skilsmässa) delas mellan parterna (s.k. bodelning). Om äktenskapet upplöses på grund av den ene makens död sker också en bodelning. Den kvarlevande har då rätt till sin hälft av giftorättsgodset, medan den avlidnes hälft av giftorättsgodset tillsammans med dennes enskilda egendom utgör arvet efter honom eller henne.

Allt som inte är enskild egendom anses i svensk lag vara giftorättsgods. Det är ofta här som problem uppstår – har exfrun verkligen rätt till hälften av sommarstugan jag köpte innan vi ens hade träffats? Svaret på den frågan är ja – om Ni inte har ett äktenskapsförord!

Äktenskapsförordet är ett kontrakt, ett avtal, mellan makarna, däri de kommer överens om vilken egendom som tillhör vem, och vilken som är gemensam (alltså giftorättsgods). Att skriva på ett äktenskapsförord innebär att makarna i förväg överenskommit om vilken egendom som ska exkluderas (undantas) från giftorättsgodset vid en eventuell framtida bodelning. Det är därför viktigt att Ni båda går igenom Er respektive egendom och kommer överens om vilken som för Er är gemensam, och vilken som är vardera makes enskilda egendom.

Det finns tre krav för att ett äktenskapsförord i Sverige ska anses vara giltigt: det måste vara skriftligt, undertecknat av båda makarna, och ingivet till Skatteverket för registrering. Om något av dessa krav inte är uppfyllt anses avtalet vara ogiltigt. Observera att äktenskapsförord som är upprättade efter den första juni 2019 även måste vara daterade för att vara giltiga.

Är Ni nyfikna på äktenskapsförord, eller har andra frågor, är Ni varmt välkomna in till oss på Centrumadvokaterna för en konsultation!

P.S. Namnet till trots behöver äktenskapsförord inte upprättas innan äktenskapet! Även Ni som varit gifta i 20 år har möjligheten att upprätta ett äktenskapsförord för att tydliggöra vilken av Er egendom som är enskild egendom respektive giftorättsgods. Äktenskapsförordet är då giltigt från och med den dag som det ingavs till Skatteverket.

 

//Biträdande jurist, Alexandra Nekrasova

Scroll to top