Search results for: penningtvätt

5 november, 2019
By Emmy Johansson Blogg

Vad är penningtvätt? Exempel och tips för att inte blanda sig i

Penningtvätt är precis vad det låter som, svarta (olagliga) pengar ”tvättas” för att se ut som att de är tjänade på ett lagligt vis.

Detta kan göras på olika sätt, som att förvara svarta pengar på ett konto utomlands i stater som inte är så nogräknade och sedan föra in pengarna i Sverige med en falsk legitim grund. Det kan också handla om att organiserad brottslighet låter pengarna flöda igenom en verksamhet, såsom exempelvis casino eller dylikt, och där igenom få ut pengarna som en ”vinst” med kvitto.  Pengarna framstår då som att de är spårbara och lagliga.

Gemene man kommer snarare i kontakt med penningtvätt om de vill sätta in större summor kontanter på sitt bankkonto. Detta blev ett problem för vissa äldre personer som hade en större summa pengar hemma innan vi bytte till nyare sedlar. I och med att bankerna är skyldiga att se någon form av verifikation på att ett större belopp är lagligt blev vissa personer nekade att sätta in pengarna då man inte kunde spåra pengarna. Lagen om penningtvätt har medfört att det har blivit en skärpning för bankerna att kontrollera vem som är deras faktiska kund och att undersöka transaktioner som kanske sticker ut eller ser märkliga ut. Banker har sekretess men kan i undantagsfall vara skyldiga att lämna ut information om de misstänker att någon sysslar med penningtvätt.

Penningtvätt har en tämligen hård straffskala (upp till två års fängelse) varför man alltid bör tänka efter en extra gång innan man accepterar att exempelvis ta ut pengar åt någon. Det hör tyvärr inte till ovanligheterna att unga personer blir kontaktade av en person på stan som uppger att de ej kan ta ut pengar själv men gärna vill swisha en summa som ungdomen kan plocka ut åt dem. De flesta tänker inte på att detta objektivt sett utgör penningtvätt. Man behöver inte själv ha uppsåt (vilja) att begå penningtvätt eller dölja brott eller ens veta att man döljer ett brott. Ofta gör ungdomarna detta bara för att vara snälla eller för att personen som vill ha hjälp säger att den kan betala för besväret.  Men i och med att transaktionen kan följas så leder detta tyvärr ofta till att ungdomen misstänks för penningtvätt, då detta de facto är brottsligt enligt svenskt lag.

Bra för privatpersoner att tänka på är att om man ska sätta in en större summa pengar på banken eller dylikt så behöver man visa varifrån dessa har kommit.

Man ska inte heller gå med på att ta emot pengar i annans ställe när man inte riktigt vet vad det gäller för att sedan föra vidare pengarna via bank, swish eller på annat sätt ta ut pengarna till personen.

 

//Advokat Sanne Selman

31 maj, 2019
By Emmy Johansson Blogg

Unga som begår brott

På senare tid har det rapporterats om att antalet ungdomar och unga vuxna som agerar som penningmålvakter har ökat kraftigt. En penningmålvakt är enkelt förklarat en person som upplåter sitt bankkonto för att hjälpa till att tvätta pengar som kommer från brottslig verksamhet. En förklaring till den kraftiga ökningen är att det på senare år har blivit mycket lättare att föra över pengar från en person till en annan, något som brottsliga verksamheter varit snabba att utnyttja.

Det är relativt vanligt att pengarna överförs i mindre summor med Swish i flera led för att försöka dölja var pengarna kommer från, till exempel ett bedrägeri. I ett sista led utnyttjas ungdomar som inte ingår i den brottsliga verksamheten genom att de övertalas att hjälpa en person ”i nöd” som säger att han/hon tagit ut maxbelopp kontanter från sitt eget konto men är i behov av mer för resa eller dylikt. Ibland erbjuds ungdomen en slant för besväret att hjälpa till med kontantuttaget. Ungdomens agerande i detta läge kan vara brottsligt utan att denne vet om det.

Som penningmålvakt kan man i första hand dömas för penningtvättbrott. För att gärningen ska vara brottslig krävs att det att den som upplåter sitt konto och tar ut kontanter har ”uppsåt”. Uppsåtet innebär i det här fallet att personen i vart fall misstänkt att pengarna kommer från ett brott och att personen varit likgiltig till att så är fallet. Dessutom krävs att personen som ”hjälper till” har misstänkt och varit likgiltig till att transaktionen sker för att dölja att pengarna kommer från brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för brottslingen att tillgodogöra sig pengarna.

Om personen som hjälper till inte uppfyller uppsåtskraven kan denna dock dömas för penningtvättsförseelse. Straff kan bli aktuellt om personen varit oaktsam och borde insett att pengarna kom från brottslig verksamhet. I denna bedömning tar man hänsyn till personens egna förmåga att förstå vad denne hjälper till med och om det fanns något denne kunde gjort för att förstå att det var något fuffens med pengarna, dvs ställa frågor, be om kvitton osv. Det innebär att man kan dömas även om man varit omedveten om att pengarna kom från ett brott.

Om man döms för brotten kan det förutom straff som böter eller ungdomstjänst bli aktuellt med en skyldighet att betala skadestånd till den som blivit utsatt för huvudbrottet och förlorat sina pengar. Som ungdom måste man därför vara vaksam så man inte blir utnyttjad till något som kan drabba en själv.

 

 

// Advokat Elon Svärd

Scroll to top